แบบสำรวจความพึงพอใจการบริหารจัดการองค์กรสำหรับบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปี 2560
ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล จะนำไปตอบคำถามตามดัชนีบ่งชี้คุณภาพ ตามเกณฑ์การจัดทำคำรับรองปฏิบัติราชการ โดยเน้นผลการประเมินในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และเพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้สอดคล้องกับความต้องการและพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of rmutsv.ac.th. Report Abuse - Terms of Service