แบบสำรวจความพึงพอใจการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. การศึกษา
2. ประเภท
3. หน่วยงานสังกัด
Your answer
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
ความพึงพอใจด้านคุณภาพของเนื้อหา
5 มากที่สุด
4 มาก
3 ปานกลาง
2 น้อย
1 ควรปรับปรุง
1. ความรวดเร็วในการเข้าถึงเว็บไซต์
2. ความเหมาะสมของข้อมูลภายในเว็บไซต์
3. ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล
ความพึงพอด้านการออกแบบและการจัดรุปแบบ (Design)
5 มากที่สุด
4 มาก
3 ปานกลาง
2 น้อย
1 ควรปรับปรุง
1. ความสวยงาม ความทันสมัย น่าสนใจของหน้าเว็บไซต์
2. การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
3. เมนูต่างๆ ในเว็บไซต์ใช้งานได้ง่าย
4. สีสันในการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม
5. สีพื้นหลังกับตัวอักษรมีความเหมาะสมต่อการอ่าน
6. ขนาดอักษร และรูปแบบตัวอักษร อ่านได้ง่ายและสวยงาม
7. ภาพกับเนืื้อหามีความสอดคล้องกันและสามารถสื่อความหมายได้
ระดับความพึงพอใจโดยภาพรวม
5 มากที่สุด
4 มาก
3 ปานกลาง
2 น้อย
1 ควรปรับปรุง
1. โดยภาพรวมท่านพึงพอใจในคุณภาพของเนื้อหาระดับใด
2. โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในการออกแบบเว็บไซต์ของหน่วยงานระดับใด
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of rmutsv.ac.th. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms