แบบประเมินการใช้ระบบสารสนเทศ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำหรับนักเรียน
1. ข้อมูลสารสนเทศมีความทันสมัย
2.  ระบบสารสนเทศมีประโยชน์ต่อการดำเนินงาน
3.  ระบบสารสนเทศใช้งานง่าย/ไม่ซับซ้อน
4.  ความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล
5.  ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง เชื่อถือได้
6.  การให้บริการช่วยเหลือ/คำแนะนำ
7. สามารถค้นหาหรือเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้ในเวลาอันสั้น
8. ประสิทธิภาพ / ความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบ
9. ข้อมูลมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน
10. ลักษณะการเผยแพร่ข้อมูลสู่ภายนอกหน่วยงาน
11. มีการจัดการระดับความปลอดภัย หรือกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล
12.  ความพึงพอใจภาพรวมต่อการใช้งาน
Submit
This form was created inside of โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms