แบบประเมินการใช้ระบบสารสนเทศ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำหรับนักเรียน
Sign in to Google to save your progress. Learn more
1.  ข้อมูลสารสนเทศมีความทันสมัย *
2.  ระบบสารสนเทศมีประโยชน์ต่อการดำเนินงาน *
3.  ระบบสารสนเทศใช้งานง่าย/ไม่ซับซ้อน *
4.  ความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล *
5.  ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ *
6.  การให้บริการช่วยเหลือ/คำแนะนำ *
7.  สามารถค้นหาหรือเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้ในเวลาอันสั้น *
8.  ประสิทธิภาพ / ความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบ *
9.  ข้อมูลมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน *
10. ลักษณะการเผยแพร่ข้อมูลสู่ภายนอกหน่วยงาน *
11. มีการจัดการระดับความปลอดภัย หรือกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล *
12.  ความพึงพอใจภาพรวมต่อการใช้งาน *
Submit
Clear form
This form was created inside of โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย. Report Abuse