Přihláška soutěžícího - Sauna Herbal Cup 2015

Uzávěrka přihlášek do soutěží je 25.9.2015 nebo v případě naplnění kapacity. Přednost mají dříve přihlášení! Při stornování přihlášky dříve než 1 měsíc před akcí neplatíte žádné storno. Při zrušení účasti v soutěži v době kratší než 1 měsíc před akcí je stornopoplatek 100%.
Přihlášený soutěžící svou přihláškou uděluje souhlas organizátorům soutěže k propagaci akce s použitím svého jména, názvů vystoupení, fotografií. Dále pak uděluje souhlas k pořizování foto a video dokumentace v průběhu akce a dalšího využití těchto materiálů pro potřeby organizátora.
Soutěžící prohlašuje, že je schopný provádět saunové ceremoniály, že se do soutěže hlásí dobrovolně a že mu zdravotní stav umožňuje účast v soutěži. Soutěžící souhlasí s výší poplatků.

STARTOVNÉ – 400 Kč/soutěžícího
ČTVRTEČNÍ noc se snídaní a večerní raut zdarma
Nocleh se snídaní PÁTEK A SOBOTA - 400 Kč/os./noc
VEČEŘE FORMOU RAUTU PÁTEK A SOBOTA – 200 Kč/os./den
wellness centrum po dobu pobytu ZDARMA

DOPROVOD – Náklady
ČTVRTEČNÍ noc se snídaní a večerní raut zdarma
Nocleh se snídaní PÁTEK A SOBOTA - 400 Kč/os./noc
VEČEŘE FORMOU RAUTU PÁTEK A SOBOTA – 200 Kč/os./den
wellness centrum dle platného ceníku soutěže.

Pro účast v soutěži je nutné odeslat přihlášku a uhradit startovní poplatek.
V případě jakýchkoliv úprav a změn po odeslání přihlášky nás kontaktujte na saunaherbalcup@saunafest.cz

    This is a required question
    zadejte platný email (s @)
    This is a required question
    This is a required question