Anketa o zasielaní denníkov - OM Activity Contest

SZR ako vyhlasovateľ preteku OM Activity Contest obdržal podnet na zmenu pravidiel, a to konkrétne požiadavku, aby sa upustilo od zasielania hlásení tak ako doteraz a prešlo sa k zasielaniu celých denníkov.

Preto sa na teba ako účastníka OMAC obraciame s nasledujúcou otázkou. Svoju odpoveď zašli čo najskôr, anketa bude ukončená 30.9.2014.

Anketa z pochopiteľných dôvodov nie je úplne anonymná, údaje kto a ako odpovedal však v žiadnom prípade nezverejním. 73, Dano, OM1DK

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question