แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอให้จัดจ้างซ่อมแซม/บำรุงรักษาครุภัณฑ์ คณะเทคนิคการแพทย์ (ปีงบประมาณ 2562)
เพื่อเป็นเครื่องมือในการทำงาน งานพัสดุได้จัดทำแบบฟอร์มนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. สามารถแจ้งความประสงค์ให้ดำเนินการจัดจ้างซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาครุภัณฑ์ ได้ตลอดเวลาแม้ในขณะที่เจ้าหน้าที่พัสดุไม่อยู่ หรือติดภารกิจอื่น (เมื่อส่งแบบฟอร์มนี้แล้วจะมีอีเมล์แจ้งเจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อตรวจสอบแบบฟอร์มนี้ทันที)
2. เป็นฐานข้อมูลในการรายงานผลการดำเนินงาน และติดตามงานของเจ้าหน้าที่พัสดุ
3. ช่วยในการสื่อสาร หรือการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง จากผู้ดูแลครุภัณฑ์ และ เจ้าหน้าที่พัสดุ รวมไปถึงผู้รับจ้าง
4. สามารถตรวจสอบสถานะในการดำเนินการซ่อมได้ที่ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wUq5RbYhE-d9lJpzXgI_I7wuPnygSZ57gxYvQiKpZB0/edit
Email address *
วันที่แจ้งความประสงค์ *
MM
/
DD
/
YYYY
รายการ *
รหัสครุภัณฑ์ *
อาการที่ชำรุดโดยละเอียด *
สถานที่ใช้งาน *
ภาพครุภัณฑ์ที่ชำรุด
ผู้แจ้งความประสงค์ขอให้จัดจ้าง *
ตำแหน่ง *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of Psu.ac.th. - Terms of Service