แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอให้จัดจ้างซ่อมแซม/บำรุงรักษาครุภัณฑ์ คณะเทคนิคการแพทย์
เพื่อเป็นเครื่องมือในการทำงาน งานพัสดุได้จัดทำแบบฟอร์มนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. สามารถแจ้งความประสงค์ให้ดำเนินการจัดจ้างซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาครุภัณฑ์ ได้ตลอดเวลาแม้ในขณะที่เจ้าหน้าที่พัสดุไม่อยู่ หรือติดภารกิจอื่น (เมื่อส่งแบบฟอร์มนี้แล้วจะมีอีเมล์แจ้งเจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อตรวจสอบแบบฟอร์มนี้ทันที)
2. เป็นฐานข้อมูลในการรายงานผลการดำเนินงาน และติดตามงานของเจ้าหน้าที่พัสดุ
3. ช่วยในการสื่อสาร หรือการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง จากผู้ดูแลครุภัณฑ์ และ เจ้าหน้าที่พัสดุ รวมไปถึงผู้รับจ้าง
Email address
วันที่แจ้งความประสงค์
MM
/
DD
/
YYYY
รายการ
รหัสครุภัณฑ์
อาการที่ชำรุดโดยละเอียด
สถานที่ใช้งาน
ภาพครุภัณฑ์ที่ชำรุด
Required
ผู้แจ้งความประสงค์ขอให้จัดจ้าง
ตำแหน่ง
รายละเอียดเพิ่มเติม
Please complete the captcha before submitting the form.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Psu.ac.th. - Terms of Service - Additional Terms