#NGO nowe technologie dla organizacji obywatelskich

Szanowni Państwo,
Stowarzyszenie "Pracownia Obywatelska" zaprasza do wzięcia udziału w badaniu dotyczącym wykorzystywania nowych technologii przez organizacje pozarządowe. Jest to pierwsze tak szczegółowe badanie o zasięgu ogólnopolskim w tej dynamicznie rozwijającej się dziedzinie.

Wyniki badania zostaną opracowane i opublikowane z końcem bieżącego roku na otwartej licencji – będą z nich mogły korzystać wszystkie organizacje pozarządowe.

W ramach podziękowania za udział w badaniu przygotowaliśmy dla Państwa „Podręcznik działań w Internecie dla ngo” , który pomaga kompleksowo zaplanować strategię obecności ngo w sieci. Dostęp do publikacji uzyskają Państwo po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania.

Ankieta składa się z sześciu części, a jej uzupełnienie zajmuje nie więcej niż 15 minut. Badanie jest anonimowe, jednak osoby zainteresowane wynikami badań zapraszamy do pozostawienia danych kontaktowych na końcu ankiety.

Badanie realizowane jest w ramach projektu "#ngo /SZKOŁA" współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Partnerem publicznym projektu jest Gmina Miejska Kraków reprezentowana przez Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa – Referat Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych MOWIS.

    Captionless Image
    This is a required question