Nominace do dozorčích rad kulturních příspěvkových organizací města Brna

Brno kulturní je jednou z organizací, která bude navrhovat členy a členky dozorčích rad kulturních příspěvkových organizací města Brna. Rozhodli jsme se uspořádat volbu veřejnou a dvoukolovou. V prvním kole, prosím, posílejte návrhy jmen do dozorčích rad těchto čtyř organizací: Národní divadlo Brno, Městské divadlo Brno, Filharmonie Brno a Centrum experimentálního divadla. Výrazně preferujeme, aby navržení lidé o nominaci věděli a souhlasili s ní. V krajním případě přijímáme i nominace bez předchozího kontaktování kandidáta/tky (těm se následně ozveme sami).

Nominovat můžete do jedné či více dozorčích rad, a to do 21. 6. 2015.

Kompetence dozorčích rad budou následující:

- projednává materiál, který obsahuje zhodnocení funkčního období ředitele
- vyhodnocuje plnění koncepce ředitele, umělecké výsledky
- navrhuje členy/ky výběrových komisí z řad odborné veřejnosti
- dohlíží na činnost ředitele podle předmětu činnosti určené zřizovací listinou
- sleduje využívání finančních zdrojů a hospodaření organizace
- vyjadřuje se k záměrům investic organizace
- sleduje výběrové řízení a zadávání veřejných zakázek organizace
- projednává roční závěrky a výroční zprávy organizace
- podává řediteli příspěvkové organizace návrhy a doporučení
- podává RMB návrh na odvolání ředitele
- projednává podněty týkající se činnosti organizace

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question