Põlva Ühisgümnaasiumi 10. klassi tutvustamispäevale 26.03.2014 registreerimine

Tutvustamispäev algab kell 8.15. Põlva ÜGs on 2014/2015. õa-l võimalik 10. klassis õppida 4 õppesuunas: reaalainete, loodusainete, sotsiaalainete ja sisekaitse õppesuunas.
Õppesuundi tutvustavad 45-minutilised tunnid toimuvad algusega kell 9.50, 10.40 ja 12.00. Iga õpilane saab osaleda kolmes õppesuundi tutvustavas tunnis.
Kell 11.30-12.00 pakutakse tutvumispäeval osalejatele koolilõunat.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question