Hromadný návrh uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/14/XX.2012-Y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení v pásmu 10 GHz

Tímto se připojuji k připomínce, jejíž kompletní text je na webové adrese: https://docs.google.com/document/d/1hiSHT3IvAEnZc6y3g7XqC45szkVVlTsDrq-OTme1Lkc/edit Pokud si nepřejete být uvedeni na této petici, ale přejete si ji poslat úřadu individuálně, zkopirujte její obsah a odešlete na adresu podatelna@CTU.cz po vyplnění bude Váš zápis součástí odkazu v konci petice
* Required

Never submit passwords through Google Forms.