THÔNG TIN ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Thông tin đường dây nóng của Phòng GD&ĐT thị xã Quảng Yên
Số điện thoại đường dây nóng:
1. Trưởng phòng: Hoàng Thu Hiền - SĐT: 0383896919
2. Phó Trường phòng 1: Nguyễn Hồng Thái: 0395983666
3. Phó Trường phòng 2: Nguyễn Thị Thủy: 0796375723
Địa chỉ thư điện tử đường dây nóng: duongdaynong@pgdquangyen.edu.vn
Gửi ý kiến về đường dây nóng Phòng GD&ĐT Quảng Yên.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question