ยื่นคำร้องขอเอกสาร ทางการเรียน (แบบ ปพ. ต่าง) (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
ประทับเวลาชื่อผู้ใช้ศุภกร พุทธิวงศื
ชั้น/ห้อง
เอกสารที่จะขอ ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
เอกสารที่จะขอ ใบรับรองสถานะการเป็นนักเรียน (ปพ.7)
เอกสารที่จะขอ อื่นๆโปรดระบุ
นำรูปถ่ายไปส่งที่ห้องวิชาการ ถ้าไม่มีรูปจะไม่ดำเนินการใดๆทั้งสิ้น
จำนวน ปพ.1 กี่ชุด
ความเห็นฝ่ายกิจการนักเรียน(รองฯเชิดศักดิ์ สมศรี)
ความเห็ยฝ่ายวิชาการ(รองฯเกริกเกียรติ หิรัญนุเคราะห์
ผลการดำเนินการ
2
14/10/2015, 14:52:07
pr5810014@patum.ac.th
สมเกียรติ สุภาพงษ์6/7ขอ ปพ.1 เกรด4เทอม1-14/10/25582อนุมัติเรียบร้อย
3
15/10/2015, 17:01:36
pr5810131@patum.ac.th
อรทัย แก้วแสนไชยุ6/8
ปพ.1 เกรด 4 และ 5 เทอม
141อนุมัติเรียบร้อย
4
15/10/2015, 18:54:13
pr5810074@patum.ac.th
นวพรรณ ดาลัย6/2ปพ.1 เกรด5เทอมปพ.7
2ชุด
20/10/25582อนุมัติเรียบร้อย
5
15/10/2015, 19:07:55
pr5809925@patum.ac.th
อรวรรณ สุวะโสภา6/1ปพ.1 (เกรด 5 เทอม)
ปพ.7 จำนวน 3 ชุด
19/10/25583อนุมัติเรียบร้อย
6
18/10/2015, 6:50:31
pr5811930@patum.ac.th
นางสาววาสนา บุญเรือง
6/2ปพ.1 เกรด5เทอม123/10/581อนุมัติเรียบร้อย
7
19/10/2015, 8:21:04
pr5810091@patum.ac.th
อาริยา บุตรวาปี6/2ปพ.1 เกรด5เทอมปพ.719/10/25581อนุมัติเรียบร้อย
8
19/10/2015, 9:02:29
pr5809938@patum.ac.th
นาย ปฏิภาน อัปกาญจน์6/2ปพ.1 เกรด 5 เทอม1เกรด 5 เทอม 1ชุด23 ตุลาคม 25581อนุมัติเรียบร้อย
9
19/10/2015, 9:50:55
pr5810044@patum.ac.th
นางสาวศุภนิดา ทองเบ้า
6/85เทอม1
วันที่19 วันจันทร์ 2556
1อนุมัติเรียบร้อย
10
19/10/2015, 9:56:15
pr5810044@patum.ac.th
นางสาวศุภนิดา ทองเบ้า
6/85เทอม119 วันจันทร์ 25581อนุมัติเรียบร้อย
11
19/10/2015, 10:01:40
pr5810214@patum.ac.th
นางสาวเหมือนแพร ตั้งแสน
6/85เทอม1120/10/2558
1อนุมัติเรียบร้อย
12
19/10/2015, 10:03:43
pr5811944@patum.ac.th
นางสาวภัสสร. จันทร์มาบา
6/2ปพ.1 เกรด5เทอมปพ.7.
2ชุด
19/10/25582อนุมัติเรียบร้อย
13
19/10/2015, 10:04:23
pr5811944@patum.ac.th
นางสาวภัสสร. จันทร์มาบา
6/2ปพ.1 เกรด5เทอมปพ.7.
2ชุด
19/10/25582อนุมัติเรียบร้อย
14
19/10/2015, 10:04:37
pr5811944@patum.ac.th
นางสาวภัสสร. จันทร์มาบา
6/2ปพ.1 เกรด5เทอมปพ.7.
2ชุด
19/10/25582อนุมัติเรียบร้อย
15
19/10/2015, 10:05:07
pr5811944@patum.ac.th
นางสาวภัสสร. จันทร์มาบา
6/2ปพ.1 เกรด5เทอมปพ.7.
2ชุด
19/10/25582อนุมัติเรียบร้อย
16
19/10/2015, 10:11:18
pr5811944@patum.ac.th
นางสาววราภรณ์ โพธารินทร์
6/2ปพ.1 เกรด5เทอมปพ.7.
2ชุด
19/10/25582อนุมัติเรียบร้อย
17
19/10/2015, 10:12:06
pr5811944@patum.ac.th
นางสาวศิวพร โทบุตร6/2ปพ.1 เกรด5เทอมปพ.7.
2ชุด
19/10/25582อนุมัติเรียบร้อย
18
19/10/2015, 10:13:32
pr5811944@patum.ac.th
นางสาวจิตสุคนธ์ ก่อคุณ
6/2ปพ.1 เกรด5เทอมปพ.7.
2ชุด
20/10/25582อนุมัติเรียบร้อย
19
19/10/2015, 10:30:06
pr5809937@patum.ac.th
นายบุลากร ภู่เกษร6/23 ชุด19/10/2558
4เทอม 1ชุด 5เทอม 2ชุด
อนุมัติเรียบร้อย
20
19/10/2015, 10:36:23
pr5810474@patum.ac.th
นายเอกพล บุตรโท6/2
ปพ.1 เกรด 4 เทอม และ 5 เทอม
2-20/10/25582อนุมัติเรียบร้อย
21
19/10/2015, 10:36:33
pr5809967@patum.ac.th
น.ส.ศิริหงษ์ สะมี6/2ปพ.1 เกรด 5 เทอมปพ.7 1ชุด 26/10/25581อนุมัติเรียบร้อย
22
19/10/2015, 11:06:25
pr5810150@patum.ac.th
นาย ศรายุทธ วงษ์หาญ6/74เทอม และ 5 เทอม2 ชุด20/10/25582อนุมัติเรียบร้อย
23
19/10/2015, 11:45:47
pr5809900@patum.ac.th
กัญญารัตน์ บุตรมาตร6/1ปพ.1 เกรด5เทอม19 ตุลาคม 25583อนุมัติเรียบร้อย
24
19/10/2015, 14:11:34
pr5809953@patum.ac.th
นางสาวดารณี ธรรมโรจน์
6/8ปพ.1เกรด4-5เทอม1ชุด20/10/25581อนุมัติเรียบร้อย
25
19/10/2015, 14:56:32
pr5809907@patum.ac.th
นางสาวณัฐริตรา ปรือทอง
6/1ปพ.1 เกรด 5 เทอม
19 ตุลาคม 2558 เวลา 15.00 น.
2อนุมัติเรียบร้อย
26
19/10/2015, 14:57:50
pr5809907@patum.ac.th
นางสาวณัฐริตรา ปรือทอง
6/1ปพ.1 เกรด 5 เทอม
19 ตุลาคม 2558 เวลา 15.00 น.
2อนุมัติเรียบร้อย
27
19/10/2015, 15:10:04
pr5810202@patum.ac.th
นางสาวชนาภา บุญมาศ6/1ปพ.1 5เทอม19 ต.ค. 58 เวลา 15.10น.2อนุมัติเรียบร้อย
28
19/10/2015, 22:21:50
pr5810143@patum.ac.th
น.ส.ศิริรัตน์ ต้นงอ6/5
ปพ.1 เกรด 4 เทอม กับ 5 เทอม
2-21/10/25582อนุมัติเรียบร้อย
29
20/10/2015, 8:37:00
pr5809919@patum.ac.th
รุ่งทิวา ปลัดสังข์6/1ปพ.1 เกรด 5เทอมวันที่ 20 ตุลาคม 25582อนุมัติเรียบร้อย
30
20/10/2015, 9:14:31
pr5809903@patum.ac.th
จริยา ปาบุตร6/1ปพ.1 เกรด 5 เทอม220 ต.ค 58 เวลา 12.00 น.2อนุมัติเรียบร้อย
31
20/10/2015, 10:19:20
pr5810155@patum.ac.th
นางสาวกาญจนา ปรากฎ6/8ปพ.1 เกรด 5 เทอม1วันที่201อนุมัติเรียบร้อย
32
20/10/2015, 10:23:34
pr5809924@patum.ac.th
สุนารี6/15 เทอม1 ชุด
วันอังคารที่ 20 เดือนตุลาคม พ.ศ.2558 เวลา 11.10
2อนุมัติเรียบร้อย
33
20/10/2015, 10:24:52
pr5810040@patum.ac.th
นางสาวพลอยมณี สีจุล6/8
เกรด5เทอม ปพ1 เกรด4เทอม
122/10/581อนุมัติเรียบร้อย
34
20/10/2015, 10:26:28
pr5810098@patum.ac.th
นาย นนธวัช พลแสน6/8ปพ.1 เกรด5เทอม1วันที่211อนุมัติเรียบร้อย
35
20/10/2015, 10:30:24
pr5810087@patum.ac.th
น.ส สุภัทรา การกล้า6/81ชุด1ชุด1ชุดวันที่22 ต.ค 25581อนุมัติเรียบร้อย
36
20/10/2015, 10:50:51
pr5811005@patum.ac.th
นางสาวสวรส ธนเป็ด6/8ปพ.1 เกรด 5 เทอม1วันที่211อนุมัติเรียบร้อย
37
20/10/2015, 10:51:07
pr5811923@patum.ac.th
นางสาวกันตนา กันภัย6/8
ปพ.1 เกรด 4เทอม และ5เทอม
15 พ.ย 25582อนุมัติเรียบร้อย
38
20/10/2015, 11:22:08
pr5810141@patum.ac.th
นาย ปฐวี โสมรักษ์6/74เทอมและ5เทอม221/11/25582อนุมัติเรียบร้อย
39
20/10/2015, 11:25:04
pr5809901@patum.ac.th
นางสาวกาญจนา บางเหลือ
6/1ปพ.1 เกรด 5 เทอม
วันที่ 20 ตุลาคม 2558 เวลา 12:00 น.
2อนุมัติเรียบร้อย
40
20/10/2015, 11:26:20
pr5812005@patum.ac.th
นางสาวปานทิพย์. โสวันนา
6/15เทอม123อนุมัติเรียบร้อย
41
20/10/2015, 11:26:30
pr5809908@patum.ac.th
ธินันท์ญา กันธิยะวงค์
6/1ปพ.1 เกรด 5 เทอม
วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2558 เวลา 12:00
2อนุมัติเรียบร้อย
42
20/10/2015, 11:26:50
pr5809908@patum.ac.th
ธินันท์ญา กันธิยะวงค์
6/1ปพ.1 เกรด 5 เทอม
วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2558 เวลา 12:00
2อนุมัติเรียบร้อย
43
20/10/2015, 11:28:38
pr5810011@patum.ac.th
จิรายุ สว่างเนตร6/7
ปพ.1 เกรด 4 เทอม กับ 5 เทอม
2-23/10/25582อนุมัติเรียบร้อย
44
20/10/2015, 11:35:19
pr5809898@patum.ac.th
นาย อนุชา พรหมกสิกร6/75เทอม226/10/25582อนุมัติเรียบร้อย
45
20/10/2015, 11:54:31
pr5809952@patum.ac.th
นางสาวณัธยา โสมณวัฒน์
6/1ปพ.1เกรด5เทอม12.00 น.3อนุมัติเรียบร้อย
46
20/10/2015, 12:20:45
pr5811001@patum.ac.th
นางสาวปวีณ์สุดา ดวงพิลา
6/1เกรด 5 เทอม
วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2558 เวลา 13:00
อนุมัติเรียบร้อย
47
20/10/2015, 12:53:15
pr5811001@patum.ac.th
นางสาวปวีณ์สุดา ดวงพิลา
6/1เกรด 5 เทอม
วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2558 เวลา 13:00
2อนุมัติเรียบร้อย
48
20/10/2015, 12:54:15
pr5809924@patum.ac.th
นายวุฒิชัย วงค์เทพ6/1ปพ.1 เกรด 5 เทอม ปพ.7
วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2558
2อนุมัติเรียบร้อย
49
20/10/2015, 12:56:14
pr5809924@patum.ac.th
นางสาวปัทมพร โคตรอาษา
6/1ปพ.1 เกรด 5 เทอม ปพ.7
2ชุด
วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2558
2อนุมัติเรียบร้อย
50
20/10/2015, 12:58:06
pr5809924@patum.ac.th
นางสาวมัชฌิมา พิลาทอง
6/1ปพ.1 เกรด 5 เทอม ปพ.7
2ชุด
วันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2558
2อนุมัติเรียบร้อย
51
20/10/2015, 15:01:08
pr5811010@patum.ac.th
นางสาวเอมมิโก่ะ โฮริโกชิ
6/2ปพ.1 เกรด 5 เทอม221 ตุลาคม 25582อนุมัติเรียบร้อย
52
20/10/2015, 18:10:40
pr5811899@patum.ac.th
นายยสงกรานต์ ระวังยาก
ุ6/3ปพ.1 เกรด 5 เทอม21/ต.ค/ 58 เวลา 15:301อนุมัติเรียบร้อย
53
20/10/2015, 18:26:26
pr5811964@patum.ac.th
น.ส อุไรวรรณ มณีพันธ์
ุุ6/7ปพ.1 เกรด 5 เทอม21/ต.ค/58 เวลา 15.301อนุมัติเรียบร้อย
54
20/10/2015, 18:38:00
pr5810073@patum.ac.th
นางสาวกรรณิการ์ ศรีจันทร์
6/2ปพ.1 เกรด 5 เทอม2 ชุด21/10/25582อนุมัติเรียบร้อย
55
21/10/2015, 15:45:51
pr5811999@patum.ac.th
นายณัฐรักษ์ โสมรักษ์
6/2ปพ.1 5 เทอม1 ชุด
2 รูป ส่งเมื่อวันอังคารที่ 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2558
1อนุมัติเรียบร้อย
56
21/10/2015, 15:52:06
pr5811897@patum.ac.th
นางสาวหยาดฟ้า กุฏโสม
6/2ปพ.1 5 เทอม
ส่งวันพฤหัสบดีที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2558
1อนุมัติเรียบร้อย
57
21/10/2015, 18:13:12
pr5810200@patum.ac.th
นางสาวจินตหรา ช่างดำ
6/5ปพ.1เกรด 5เทอม1พรุ่งนี้1อนุมัติเรียบร้อย
58
21/10/2015, 18:14:30
pr5810200@patum.ac.th
นางสาวจินตหรา ช่างดำ
6/5ปพ.1เกรด 5เทอม1พรุ่งนี้1อนุมัติเรียบร้อย
59
21/10/2015, 20:42:40
pr5810036@patum.ac.th
นางสาวปฐมาวดี โทบุดดี
6/5เกรด 5 เทอม11พรุ่งนี้1อนุมัติเรียบร้อย
60
22/10/2015, 7:19:35
pr5810080@patum.ac.th
นางสาว รัตนภรณ์ คำแพง
6/4ขอเกรด 5 เทอม22/10/2558
เวลา 7.30
1อนุมัติเรียบร้อย
61
22/10/2015, 13:34:14
pr5809911@patum.ac.th
นางสาวบุญญวรรณ มีศรี
6/2ปพ.1
เกรด5เทอม
1ชุดปพ.732อนุมัติเรียบร้อย
62
22/10/2015, 13:39:44
pr5809921@patum.ac.th
นางสาววริศรา จันทร์ทา
6/2ปพ.1
เกรด 5 เทอม
1ปพ.732อนุมัติเรียบร้อย
63
22/10/2015, 14:48:09
pr5810114@patum.ac.th
นางสาว กนกวรรณ หนูสิน
6/4เกรด 5 เทอม2 ชุด26 ตุลาคม 25582อนุมัติเรียบร้อย
64
23/10/2015, 11:25:15
pr5809968@patum.ac.th
นางสาวสุวินา เครือวัลย์
6/2ปพ.1 เกรด 5 เทอม2
26 ตุลาคม 2558 เวลา 10:20น.
2อนุมัติเรียบร้อย
65
23/10/2015, 16:52:10
pr5810143@patum.ac.th
ศุภรัตน์ อภัยพันธ์6/5
ปพ.1 เกรด 4 เทอม กับ 5 เทอม
2-26/10/25582อนุมัติเรียบร้อย
66
23/10/2015, 17:01:32
pr5810143@patum.ac.th
นางสาว ศิริรัตน์ กุมแก้ว
6/5
ขอ ปพ.1 เกรด 4 เทอม กับ 5 เทอม
2-26/10/25582อนุมัติเรียบร้อย
67
26/10/2015, 9:20:06
pr5809932@patum.ac.th
นายธรรมนูญ ปัญญาดี6/2ปพ.1 เกรด5เทอมปพ.7
2ชุด
26/10/25582อนุมัติเรียบร้อย
68
26/10/2015, 10:13:32
pr5810172@patum.ac.th
นางสาวสุธิดา ภาคี6/7ปพ1เกรด5เทอม27/10/25581อนุมัติเรียบร้อย
69
26/10/2015, 10:57:10
pr5811944@patum.ac.th
นางสาวกัลยา พิมาน6/2ปพ1
เกรด5เทอม
ปพ729/10/25581อนุมัติเรียบร้อย
70
27/10/2015, 10:34:51
pr5810163@patum.ac.th
ประกายดาว ชนะไชย6/4ปพ1 เกรด 5 เทอม1128 ตุลาคม 25581อนุมัติเรียบร้อย
71
27/10/2015, 12:08:15
pr5810204@patum.ac.th
นางสาว นิตยา มีเพียร6/4ขอเกรด 5 เทอม1127/10/25581อนุมัติ
72
27/10/2015, 16:00:39
pr5809902@patum.ac.th
เกศกนก โสภณ6/1ปพ.1 เกรด 5 เทอมปพ.7 2 ชุด27 ต.ค. 2558 16.102อนุมัติ
73
27/10/2015, 17:44:40
pr5810143@patum.ac.th
อาทิตยา พลแสนุ6/5
ปพ.1 เกรด 4 เทอม กับ 5 เทอม
2-28/10/25582อนุมัติ
74
28/10/2015, 15:15:17
pr5811958@patum.ac.th
น.ส ประภาพรรณ แสนโท6/3ปพ.1 เกรด5เทอม1129 ตุลาคม 25581อนุมัติ
75
28/10/2015, 15:20:23
pr5811894@patum.ac.th
นางสาวณัฐธิดา พละศูนย์
6/5
ปพ.1 4เทอมและ5เทอม
ใบรับรองผลการศึกษา
พรุ่งนี้2อนุมัติ
76
28/10/2015, 15:20:58
pr5810127@patum.ac.th
นางสาววรันธร แสงจันทร์
6/5เกรด 5 เทอม1พรุ่งนี้1อนุมัติ
77
28/10/2015, 17:04:19
pr5810081@patum.ac.th
นางสาววราภรณ์ ทองห่อ
6/7
ปพ 1 เกรด 4 เทอม และ เกรด 5 เทอม
2
พฤหัสบดี ที่ 29 เดือน ตุลาคม 2558
2อนุมัติ
78
29/10/2015, 14:20:53
pr5811978@patum.ac.th
น.ส.ณัฐชา ทองพรม6/7ปพ.1 เกรด5เทอม
วันจันทร์ ที่ 2 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2558
1อนุมัติ
79
29/10/2015, 14:32:45
pr5811937@patum.ac.th
น.ส.กุหลาบทิพย์ ขันทวิชัย
6/7ปพ.1 เกรด 5 เทอมวันอังคาร ที่ 3 พ.ย 581อนุมัติ
80
29/10/2015, 14:44:22
pr5811909@patum.ac.th
น.ส.สุพรรณี พึ่งพบ6/7ปพ.1 เกรด5เทอมวันจันทร์ ที่ 2 พ.ย 581อนุมัติ
81
30/10/2015, 9:13:54
pr5810143@patum.ac.th
นายจักรกฤษ บุญหาญ6/5ปพ.1 เกรด 5เทอม1-30/10/25581อนุมัติ
82
2/11/2015, 9:05:22
pr5809939@patum.ac.th
นายมารุตพงค์ คำจันทร์
6/1ปพ.1 เกรด5 เทอม--2/11/58
เวลา 09.30 น.
4อนุมัติ
83
2/11/2015, 9:12:08
pr5810172@patum.ac.th
นางสาวสุธิดา ภาคี6/7เกรด4เทอม3/10/581อนุมัติ
84
2/11/2015, 9:19:49
pr5809893@patum.ac.th
นันทวัฒน์ บุตรทศ6/1ปพ.1 เกรด 5เทอม02/112558 9:30 น2อนุมัติ
85
3/11/2015, 10:26:02
pr5811957@patum.ac.th
นางสาว นันทิตา พันธ์สุขน้าว
6/8
เกรด 4 เทอม เกรด 5 เทอม
24/11/2015 เวลา 10:102อนุมัติ
86
3/11/2015, 10:30:37
pr5810006@patum.ac.th
นางสาวสุพรรณี พันธุ์ดี
6/1ปพ.1 เกรด5เทอม
4 พฤศจิกายน 2558 เวลา12.00 น.
2อนุมัติ
87
3/11/2015, 10:32:46
pr5809896@patum.ac.th
นายรัฐพงษ์ เชาวะนะ6/1เกรด5 เทอม04/11/25582อนุมัติ
88
3/11/2015, 15:11:12
pr5811974@patum.ac.th
กิรณา มหานิล6/4
ปพ.1 เกรด4 เทอม เกรด 5เทอม
2203/11/2558 15:202อนุมัติ
89
3/11/2015, 15:38:26
pr5809915@patum.ac.th
เพ็ญศิริ ช้างดำ6/5เกรด5เทอม4/11/25581อนุมัติ
90
3/11/2015, 16:50:40
pr5812004@patum.ac.th
นางสาวปานทอง โสวันนา
6/1ปพ1 เกรด 5 เทอม
4 พฤศจิกายน 2558 09.00น
1อนุมัติ
91
3/11/2015, 16:53:31
pr5810149@patum.ac.th
วุฒิไกร
หาญจิตร
ปพ.14/11/58 เวลา 9 น.1 ชุดอนุมัติ
92
4/11/2015, 22:24:00
pr5811957@patum.ac.th
นางสาว นันทิตา พันธ์สุขน้าว
6/8ปพ.1เกรด4,5เทอม15/11/2015 เวลา10:302อนุมัติ
93
5/11/2015, 8:33:51
pr5809899@patum.ac.th
นางสาวกนกวรรณ สาโสม
6/1เกรด 5 เทอม 25 พฤศจิกายน 25583อนุมัติ
94
5/11/2015, 8:38:07
pr5809912@patum.ac.th
นางสาวบุษกร ยอดเพชร6/1เกรด 5 เทอม25 พ.ย.583อนุมัติ
95
5/11/2015, 9:18:50
pr5811946@patum.ac.th
สุมิตรา อยู่เย็น6/6ปพ.1เกรด 5 เทอม1 ชุด05/11/581อนุมัติ
96
5/11/2015, 9:19:13
pr5810000@patum.ac.th
ลลิตา ชาติทา6/6ปพ.1 เกรด 5 เทอม06/11/25581 ชุดอนุมัติ
97
5/11/2015, 9:19:24
pr5810169@patum.ac.th
น.ส ศรีสุดา มาประสม6/6ปพ. เกรด 5 เทอม1 ชุดวันนี้1อนุมัติ
98
5/11/2015, 9:23:15
pr5810206@patum.ac.th
นางสาว นิภาพรรณ แนบชิด
6/6ปพ.1 เกรด 5 เทอม1ชุดพรุ่งนี้1อนุมัติ
99
5/11/2015, 9:24:47
pr5811915@patum.ac.th
พรพิมล ยอดหอ6/6ปพ.1เกรด 5 เทอม1 ชุด05/11/25581อนุมัติ
100
5/11/2015, 11:25:43
pr5811957@patum.ac.th
นางสาว นันทิตา พันธ์สุขน้าว
6/8ปพ.1เทอม4-515/11/2015 เวลา12:302อนุมัติ
Loading...
 
 
 
การตอบแบบฟอร์ม 1