Khảo sát nhu cầu và mức độ hài lòng của bạn đọc tại Thư viện Trường Đại học Mở Tp.Hồ Chí Minh

Nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người sử dụng, Thư viện tiến hành khảo sát bạn đọc về nhu cầu và công tác phục vụ của Thư viện theo các câu hỏi dưới đây. Các câu trả lời của các Anh/Chị học viên sẽ giúp Thư viện đáp ứng tốt hơn các nhu cầu về tài liệu, cơ sở dữ liệu và môi trường học tập/nghiên cứu tại Thư viện.

Xin Anh/Chị vui lòng dành thời gian để hoàn tất khảo sát quan trọng này.

Trân trọng cảm ơn!

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question