ССАЖ-ын Яам

Ministry of Culture, Sports, and Tourism

Dr. Ann Altman-ны айлчлалын төлөвлөгөө

Agenda for Dr. Ann Altman’s visit

        Горхи, Тэрэлжийн үзэсгэлэнт бүс нутгийн орон нутгийн засаг захиргааны албаны хүмүүс, бизнес эрхлэгчдийн төлөөлөл, нутгийн оршин суугчидтай уулзах уулзалтанд бэлтгэл ажлын хүрээнд хийгдэх ажилууд. Үүнд:

        Preparation plans for organizing a meeting with local governor’s officials, residents, and business representatives of Terelj National Park, which include:  

2012.11.11-ны өдрийн 10:30 ССАЖЯамны 302 тоотод Доктор Анн Алтман танилцах уулзалт.

Оролцох хүмүүс: ССАЖ-ын сайд Ц.Оюунгэрэл, доктор Анн Алтман, ССАЖ-ын дэд сайд М.Түмэнжаргал, ССАЖЯамны төрийн нарийн бичгийн дара П.Алтангэрэл, ССАЖЯамны зөвлөхүүд, ССАЖЯамны газар хэлтэсийн дарга нар, гишүүний зөвлөх Н.Нарангэрэл, сайдын туслах.

Introductory meeting with Dr. Ann and the Ministry’s officials on November 11, 2012, 10:30am

Participants: Minister Ts. Oyungerel, Dr. Ann Altman, Deputy Minister M. Tumenjargal, Secretariat of the Ministry P.Altangerel, Minister’s advisers, Ministry department directors, and adviser to the parliament member N.Narangerel, and minister’s assistants.          

        2012.11.15-ны өдрийн 10:30-16:00 ССАЖЯамны нээлттэй засаглал, хот төлөвлөлт бүсчлэлийн тухай сургалт.

10:30-12:30 Газрууд саналаа өгөх нийт хүний тоо 30

        14:00-16:00 Газрууд саналаа өгөх нийт хүний тоо 30

Good governance and City Planning & Zoning Training for the Ministry’s staff

        10:30-12:30 Total participants 30

        14:00-16:00 Total participants 30

        2012.11.16-ны өдрийн 10:00-16:00  Налайх дүүргийн засаг захиргааны удирдлагууд болон мэргэжилтэнгүүдэд нээлттэй засаглал,  бүсчлэлийн төлөвлөлтийн тухай сургалт.

         Оролцох хүмүүс: Налайх дүүргийн засаг захиргааны албан ажилтан, удирдлагууд, АЖБХЗГазрын мэргэжилтэнгүүд, Доктор Анн Алтман, гишүүний зөвлөх Н.Нарангэрэл, сайдын зөвлөх н.Цоодол

Налайх дүүргийн засаг захиргаанаас бэдлэх материал:

Орон нутгийн захирагчийн албанаас Горхи Тэрэлжийн эдийн засгийн үзүүлэлт,

статистикийн мэдээлэл

Орон нутгийн захирагчийн албанаас Горхи Тэрэлжийн засаглалын одоогийн

байгаа хууль, дүрэм, бүсчлэлийн дэвсгэр зураг, төлөвлөлт

Зөвшөөрлийн тухай баримт бичигүүд, олгогдсон зөвшөөрлийн тухай тоон

мэдээлэл

Орон нутгийн захирагчийн албанаас өнгөрсөн хугацаанд хэрэгжүүлсэн ба

цаашид хэрэгжүүлэх гэж буй ажлууд

        1.5 Зөвшөөрөл олгогдоогүй газар, дэд бүтэцийн талаарх мэдээлэл

        1.6 Байгаль орчин, усны аюулгүй байдал

Good Governance and City Planning & Zoning training for Nalaih district governor’s office staff on November 16, 2012, 10:00 am-16:00 pm

        Participants: Nalaikh district governor’s office staff, management, Dr. Ann, the advisers

        List of required documents from Nalaikh district governor’s office:

Statistic and economic information of Terelj National Park

Present law, regulations, zoning maps, and plans of Terelj National Park

Information on special licenses in Terelj National Park

Past implemented projects and plans for future development

Information on unlicensed/open spaces and infrastructure

Information on Environment and water protection

        2012.11.17-ны өдрийн 10:00-16:00 Налайх дүүргийн орон нутгийн төлөөлөл, нутгийн иргэд, бизнесийн төлөөлөлтэй уулзаж санал бодлыг сонсох нээлттэй хэлэлцүүлэг, санал бодлыг сонсох

        Оролцох хүмүүс: АЖБХЗГазрын мэргэжилтэнгүүд, Доктор Анн Алтман, гишүүний зөвлөх Н.Нарангэрэл, сайдын зөвлөх н.Цоодол

        Open Discussion meeting with Nalaikh district’s officials, local residents, and business representatives

        Participants: Department of Tourism Policy Implementation and Coordination, Dr. Ann, the advisers

        2012.11.18-ны өдрийн 10:00-16:00  Горхи дахь “Үүрийн од” ХХК-ний Морин Парктай танилцах, орон нутгийн захирагчийн байранд орон нутгийн захирагчийн албаны төлөөлөл, нутгийн иргэд, бизнесийн төлөөлөлтэй уулзаж санал бодлыг сонсох

        Оролцох хүмүүс: ССАЖ-ын сайд Ц.Оюунгэрэл, доктор Анн Алтман, гишүүний зөвлөх Н.Нарангэрэл, сайдын зөвлөх н.Цоодол, Шувуу судлалын нийгэмлэгийн тэргүүн Б.Гомбобаатар

        Хэлэлцэх асуудал: нээлттэй хэлэлцүүлэг

At the Terelj National Park, tour around Horse Park, operated by Uuriin Od, LLC, and organize a meeting with local governor’s office officials, local residents, and business representatives on November 18, 2012, 10:00-16:00 pm.  

Participants: Minister Ts. Oyungerel, Dr. Ann, the advisers, a chief of Bird Research Association B. Gombobaatar

Topic: open discussion

        2012.11.26-ны өдрийн  10:00 Налайх дүүрэгт Горхи, Тэрэлжийн бүсчлэлийн төлөвлөлтийн нээлттэй хурал.

        Оролцох хүмүүс: ССАЖ-ын сайд Ц.Оюунгэрэл, доктор Анн Алтман, орон нутгийн засаг захиргааны удирдлага, орон нутгийн иргэд бизнесийн төлөөлөл, гишүүний зөвлөх Н.Нарангэрэл, сайдын зөвлөх н.Цоодол

        Хэлэлцэх асуудал: нээлттэй хэлэлцүүлэг

Public hearing on Planning and Zoning of Terelj National Park on November 26, 2012, 10:00 am, at Nalaikh District

         Participants: Minister Ts.Oyungerel, Dr. Ann, local governor’s officials, local residents, business representatives, the advisers

Topic: Terelj National Park Plan and Zoning

        2012.11.27-ны өдрийн 10:00 Улаанбаатар хотод Горхи, Тэрэлжийн бүсчлэлийн төлөвлөлтийн нээлттэй хурал.

        Оролцох хүмүүс: ССАЖ-ын сайд Ц.Оюунгэрэл, доктор Анн Алтман, орон нутгийн засаг захиргааны удирдлага, орон нутгийн иргэд бизнесийн төлөөлөл, гишүүний зөвлөх Н.Нарангэрэл, сайдын зөвлөх н.Цоодол

        Хэлэлцэх асуудал: нээлттэй хэлэлцүүлэг

 Public hearing on Planning and Zoning of Terelj National Park on November 27, 2012, 10:00 am, in UB City

         Participants: Minister Ts.Oyungerel, Dr. Ann, local governor’s officials, local residents, business representatives, the advisers

Topic: Terelj National Park Plan and Zoning

Боловсруулсан:                                                 УИХ-ын гишүүний зөвлөх Н.Нарангэрэл

                                                                   АЖБХЗГ-ын мэргэжилтэн С.Хосхарцага

Produced by:                                                  Adviser to the Parliament member, N. Narangerel

            Senior office, Department of Tourism Policy Implementation and Coordination, S. Khoskhartsaga