ปิดรับการลงทะเบียน
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจในโครงการจัดฝึกอบรมในหลักสูตรการใช้งาน LibreOffice และประยุกต์ Free Online Service เพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายในหน่วยงานภาครัฐ

โดยมีผู้ลงทะเบียนกันมาอย่างล้นหลาม จนต้องเปิดรอบเพิ่มเติม เพื่อตอบสนองต่อผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม จนขณะนี้หลักสูตรอบรมทั้ง 6 หลักสูตร จัดอบรมรวมทั้งสิ้น 21 รอบ ได้มีผู้ลงทะเบียนเต็มทั้งหมดแล้ว

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดอบรมในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของทุกท่าน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ของโครงการ

สามารถติดตามข่าวสาร หรือเข้าไปสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ https://www.facebook.com/fossupport แล้วจะนำบรรยากาศการฝึกอบรมมาให้ดูกันนะครับ

ขอขอบคุณครับ
บริษัท โอเพนซอร์สดิเวลอปเมนต์ จำกัด - ผู้ดูแลโครงการ
สำนักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล - เจ้าของโครงการ

Submit
This form was created inside of Osdev. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms