แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านการให้บริการ เรื่อง “สร้างพลังใจ ใส่พลังจิต พิชิต ความสุขในงานบริการ”

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ระหว่างเวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 9 สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question