Innmelding i ØHIL

All innmelding i ØHIL må skje ved å fylle ut dette skjemaet.

Vi ønsker flest mulig familiemedlemmer. Ved familiemedlemskap er det ubegrenset antall medlemmer på den samme adressen. En voksen person må stå som hovedmedlem (feltene A i skjemaet under).

Enkeltmedlemskap: 600,-
Familierabattert medlemskap: 1.000,-

Etter innmelding, vil det sendes ut faktura fra klubben!

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question