แบบประเมินการฝึกอบรม
งานพัฒนาการรู้สารสนเทศ ฝ่ายบริการทรัพยากรสารสนเทศ หอสมุดกลาง
ท่านเข้าร่วมอบรมหลักสูตรใด *
เพศ *
คณะ *
สาขาวิชา *
ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ความสามารถในการตอบคำถามของวิทยากร
น้อยที่สุด
มากที่สุด
เวลาที่ใช้ในการฝึกอบรมมีความเหมาะสม
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม
น้อยที่สุด
มากที่สุด
สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเรียนได้
น้อยที่สุด
มากที่สุด
สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัยได้
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ท่านสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่และถ่ายทอดได้
น้อยที่สุด
มากที่สุด
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy