Реєстраційна форма / Application form / Formularz rejestracyjny / Регистрационная форма

учасника міжнародної наукової конференції «УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРНИМИ ПРОЕКТАМИ І КРЕАТИВНА ІНДУСТРІЯ» (НПУ імені М.П. Драгоманова, 20 жовтня 2016 р.) / for participant of international scientific conference «Cultural Project Management and Creative Industry» / (20 October 2016) / uczestnik Międzynarodowej Konferencji Naukowej pod tytułem ««ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W BRANŻY KULTURY
I KREATYWNA INDUSTRIA» (Kijów, 20 października 2016 r.) / участника международной научной конференции «Управление проектами и креативная индустрия» (НПУ имени М.П. Драгоманова, 20 октября 2016 г.)
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question