Årets Sosiale Medier Merkevare/Virksomhet

SISTE FRIST FOR INNSENDELSE - 15 JANUAR
---------------------------------------------------------------
Prisen går til en bedrift/virksomhet/etat - eller en selvstendig merkevare/et produkt. Virksomheter er jo også ofte merkevarer i seg selv. Dette betyr at prisen for eksempel kunne vært tildelt en merkevare som Dagsavisen, Nettavisen, Bank X, eller Flyselskap Y. Eller - til en av mange merkevarer i Lilleborgs, Freias eller andres porteføljer, osv.

Med denne prisen ønsker vi å gi en stor og viktig anerkjennelse til en merkevare/aktør som har vist at den både har fortstått hvordan sosiale medier kan brukes til å styrke merkevaren, og - som i praksis har gode hverdags-eksempler på at sosiale medier kan skape verdi.

Juryen vil se på bruken av de ulike sosiale platformene, hvordan de fungerer i samspill - og skjønnsmessig vurdere om merkvaren/virksomheten ligger i forkant når det gjelder å kommunisere med sine målgrupper - i sosiale medier spesielt.

1. Er det en tydlig målsetting med de sosiale aktivitetene?
2. Har man funnet en velfungerende arbeids/organisasjons-form som sikrer helhet og kontinuitet?
3. Har sosiale medier en god status på linje med andre medie-aktiviteter?
4. Er ledelse involvert?
5. Er det skapt gode relasjoner til omgivelsene?

Vinnerne vil bli presentert under prisutdelingen på Social Media Days.
Du kan selvsagt nominere deg selv. Det er ingen fordel å bli nominert mange ganger, da det er vurderingskriteriene, og ikke antall påmeldinger som juryen legger til grunn.

Obs! I tilknytning til skjema/innsendelse, oppgir du bla.a lenke(r) til aktuelle sider, profiler, osv. Dersom det er helt nødvendig for å forstå innsendelsen at det vises historiske screenshots, bilder, o.l., kan du laste dette opp på en egen slidesshow-løsning (Flickr, Slideshare, el.l.) - og skrive inn en URL til "ekstra info-lenke" - i skjemaet. Dette er altså ikke et must. Visuell tilleggsinfo (historiske skjermbilder, f.eks) kan alternativt sendes i PDF-formatet, til mailadressen wernera@socialmediadays.no. Husk å merke mailen med navnet på din kandidat/innsendelse.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question