Årets Sosiale Medier Merkevare/Virksomhet
SISTE FRIST FOR INNSENDELSE - 31. JANUAR
---------------------------------------------------------------
Prisen går til en bedrift/virksomhet/etat - eller en selvstendig merkevare/et produkt. Virksomheter er jo også ofte merkevarer i seg selv. Dette betyr at prisen for eksempel kunne vært tildelt en merkevare som Dagsavisen, Nettavisen, Bank X, eller Flyselskap Y. Eller - til en av mange merkevarer i Lilleborgs, Freias eller andres porteføljer, osv.

Med denne prisen ønsker vi å gi en stor og viktig anerkjennelse til en merkevare/aktør som har vist at den både har fortstått hvordan sosiale medier kan brukes til å styrke merkevaren, og - som i praksis har gode hverdags-eksempler på at sosiale medier kan skape verdi.

Juryen vil se på bruken av de ulike sosiale platformene, hvordan de fungerer i samspill - og skjønnsmessig vurdere om merkvaren/virksomheten ligger i forkant når det gjelder å kommunisere med sine målgrupper - i sosiale medier spesielt.

1. Er det en tydlig målsetting med de sosiale aktivitetene?
2. Har man funnet en velfungerende arbeids/organisasjons-form som sikrer helhet og kontinuitet?
3. Har sosiale medier en god status på linje med andre medie-aktiviteter?
4. Er ledelse involvert?
5. Er det skapt gode relasjoner til omgivelsene?

Vinnerne vil bli presentert under prisutdelingen på Social Media Days.
Du kan selvsagt nominere deg selv. Det er ingen fordel å bli nominert mange ganger, da det er vurderingskriteriene, og ikke antall påmeldinger som juryen legger til grunn.

Obs! I tilknytning til skjema/innsendelse, oppgir du bla.a lenke(r) til aktuelle sider, profiler, osv. Dersom det er helt nødvendig for å forstå innsendelsen at det vises historiske screenshots, bilder, o.l., kan du laste dette opp på en egen slidesshow-løsning (Flickr, Slideshare, el.l.) - og skrive inn en URL til "ekstra info-lenke" - i skjemaet. Dette er altså ikke et must. Visuell tilleggsinfo (historiske skjermbilder, f.eks) kan alternativt sendes i PDF-formatet, til mailadressen wernera@socialmediadays.no. Husk å merke mailen med navnet på din kandidat/innsendelse.
Hvilken merkevare nomineres? *
Oppgi ganske enkelt navnet på din kandidat.
Navn/mail/mobil til kontaktperson hos kandidaten. *
I tilfelle juryen har tilleggsspørsmål, f.eks.
Begrunnelse. Hvorfor er denne aktøren/merkevaren blant de beste? *
Formulér deg så kort som mulig, supplere gjerne med stikkord. Fokusér på hva som er oppnådd.
Hvilke sosiale plattformer er tatt i bruk? *
Nummerere gjerne ifht betydning og prioritert bruk av virksomheten, hvis mulig.
Lenker til sentrale sider, sosiale sider, personlige profiler, og lignende *
Lim inn i feltet under - bruk gjerne ett ekstra linjeskift mellom hver lenke du limer inn.
Hvem har ansvaret for virksomhetens dialog i sosiale medier? *
Evt flere ansvarspersoner, om ansvaret er fordelt. Navn på personer er ikke nødvendig - tittel/funksjon rekker.
Ditt navn *
Din epostadresse *
Ditt mobilnummer *
Annet
Benytt dette feltet f.eks dersom du trenger det til ytterligere info (vær kort...!) evt URL-er, etc til innsendelsen. Opplys evt bruk av mailadresse for innsendt tilleggsinfo, osv.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Nordskar. Report Abuse