Årets Beste Enkeltkampanje i Sosiale Medier

SISTE FRIST FOR INNSENDELSE - 15. JANUAR 2018
---------------------------------------------------------------
Dette er det offisielle skjema for innsendelse av nominasjoner til Årets Beste Enkeltkampanje i Sosiale Medier. Det deles ut Diplom til Finalistene og en Gullenke til Vinneren.

Selv om utviklingen går fra kortsiktige aktiviteter til langvarige programmer, er det fortsatt et stort rom for enkeltkampanjer hvor sosiale medier spiller den sentrale rollen. Hvilken kampanje var best i året som gikk?
Nominér din egen aktivitet/kampanje om du mener den hører hjemme i toppen, eller nominér en aktivitet utviklet av en kollega, en kunde, osv. Vinnerne vil bli presentert under prisutdelingen på Social Media Days.

Fagjuryen vil bedømme hver enkelt innsendt kandidat basert på en skjønnsmessig vurdering av løsningens evne til å kommunisere et budskap på en tydelig måte - og til å engasjere/skape aktivitet. En kortsiktig aktivitet er typisk en kommersiell kampanje med begrenset levetid, men tidsbegrensede aktiviteter kan også utvikle seg videre til å bli mer langvarige programmer, selvsagt.

Kreativitet og idé-styrke vil telle ekstra mye i denne kategorien - ettersom evne til engasjement og involvering vil være en nødvendighet for å bli vurdert - uansett. Men selvsagt - dette henger sammen.

Her kan du nominere en virksomhet, en organisasjon, en sak eller et merke - og trekke frem en spesielt god aktivitet/kampanje i media, med sosiale medier-platformen som det sentrale virkemiddelet. Det er - selvsagt - full anledning til å nominere egen virksomhet. Dersom du lurer på hva juryen ser etter - her er de viktigste vurderingskriteriene.

1. Hvorfor var denne aktiviteten nødvendig?
2. Er aktiviteten tilpasset sin målgruppe?
3. Er ide/strategi godt utført?
4. Spiller sosiale medier på lag med andre virkemidler?
5. Hvordan gikk det?

Obs! I tilknytning til skjema/innsendelse, oppgir du lenke/r til aktuelle sider, osv. Dersom det er helt nødvendig for å forstå innsendelsen at det vises historiske screenshots, bilder, o.l., kan du laste dette opp på en egen slidesshow-løsning (Flickr, Slideshare, el.l.) - og skrive inn en URL til "ekstra info-lenke" - i skjemaet. Dette er altså ikke et must. Visuell tilleggsinfo (historiske skjermbilder, f.eks) kan alternativt sendes i PDF-formatet, til mailadressen wernera@socialmediadays.no. Husk å merke mailen med navnet på din kandidat/Facebook Page.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question