پس آزمون درس روش‌شناسی و زمینه‌سازی برای پیروزی
اگر شماره دانشجویی دارید آن را وارد کنید
Your answer
۱. در هر پیام انتخابی باید……..…... در نظر گرفته شده باشد. *
۲. کدامیک از موارد زیر درباره افرد علاقمند یا افرد ذینفع، در مورد شوراهای شهر درست است؟ *
۳. مهمترین گام در تعامل انتخاباتی با جامعه پیرامون، کدامیک از موارد زیر است؟ *
۴.برای انجام SWOT Analysis (یکی از روشهای شناسایی تواناییهای بالقوه و نقاط ضعف بالقوه) ابتدا باید شرایط محیطی را بررسی کرد. در این گام دو گروه از ویژگیها تعریف می شود. یک گروه از این شرایط……... *
۵. در هر منطقه چهار منبع برای پیروزی در انتخابات وجود دارد، کدامیک از موارد زیر شامل این منابع نیست؟ *
۶. قانون طلایی مدیریت کارای منابع در یک انتخابات، کدامیک از موارد زیر است؟ *
۷. کدامیک از موارد زیر شامل مزایای ائتلاف در مرحله تبلیغات انتخاباتی شوراها نیست؟ *
۸. کدامیک از موارد زیر شامل منافع پیوستن به یک ائتلاف نیست؟ *
۹. کدامیک از موارد زیر هدف تبلیغات در یک کارزار انتخاباتی است؟ *
۱۰. کدامیک از موارد زیر در تحلیل فعالیتهای تبلیغاتی صحیح است؟ *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Yalda Network. Report Abuse - Terms of Service