تمرین درس رهبری و روایت عام
راهنمای روایت عام
روایت عام
داستان خود، داستان ما، داستان حال

دستورالعمل:
در این تمرین ما به دنبال این هستیم که شالوده «روایت عام» شما ساخته شود. در انتهای این تمرین قرار است شما «داستان خود» را بنویسید و دو یا سه جمله از «داستان ما» و «داستان حال» را نیز یادداشت کنید. خواندن این موارد با صدای بلند بیش از دو دقیقه زمان نمی برد.

در این تمرین، تمرکز اصلی ما بر «داستان خود» است؛ با این حال، روایت عام تنها در ابراز و بیان خویشتن خلاصه نمی‌شود. روایت عام راهی برای تمرین رهبری است برای تشویق دیگران در پیوستن به شما٬ در راه انجام اقدامی خاص و رسیدن به یک هدف مشترک. هر چند در اینجا بر داستان خود تمرکز می‌کنیم، اما کاربرگ حاضر شما را به تفکر درباره داستان ما و داستان حال نیز وامی‌دارد.

هدف این است که انگیزه‌ها یا ارزش‌های خود را شناسایی کرده و بیندیشید که چرا برای رهبری فراخوانده شده‌اید، و در بخش بعدی (داستان ما) ٬ از دیگران خواهید خواست که برای انجام عمل جمعی به شما بپیوندند (داستان حال). هدف از روایت عام بیشتر یادگیری یک فرایند است تا نوشتن یک متن. این فرایند را تنها با روایت کردن، گوش سپردن، تأمل کردن، و روایت دوباره و دوباره می‌توان آموخت. این کاربرگ، شما را یاری می‌کند تا کار را آغاز کنید.


اگر شماره دانشجویی دارید آن را وارد کنید:
Your answer
داستان حال: چه چالش‌های فوری وجود دارند که برای غلبه بر آن‌ها از دیگران کمک خواسته‌اید؟ چه امیدی به مؤثر بودن اقدامات وجود دارد؟ چه اقدام مشترکی می‌توان برای رسیدن به یک نتیجه آشکار انجام داد؟ الان و در این لحظه چه می‌توان کرد؟ ۵ دقیقه به داستان حال خود فکر کنید و آن را در ۲ تا ۳ دقیقه بنویسید. *
Your answer
داستان ما: وقتی از «ما» حرف می‌زنید، منظور شما چیست؟ وقتی از دیگران دعوت می کنید که برای یک عمل جمعی به شما بپیوندند، چه ارزش‌ها، تجربیات یا امیدهای مشترکی را در نظر دارید؟ نقاط اشتراک جمع شما چیست؟ چه روایت‌هایی دارید که بیانگر این ارزش‌ها باشند؟ ۵ دقیقه به داستان ما فکر کنید و آن را در ۲ تا ۳ دقیقه بنویسید. *
Your answer
داستان خود: در این تمرین، باید بیشتر زمان خود را صرف این بخش از روایت کنید. چه چیزی باعث شده که شما در خصوص یک چالش/ مشکل مشخص تصمیم به اقدام بگیرید؟ چرا این موضوع برای شما مهم است؟ چرا اینقدر مهم است که می‌خواهید در راستای آن قدم بردارید؟ چرا اینقدر مهم است که می‌خواهید آن را رهبری و هدایت کنید؟ امید شما از کجا نشأت می‌گیرد؟ کدام انتخاب‌ها شما را در این مسیر قرار داده‌اند؟ چه داستان‌هایی می‌توانید روایت کنید که ما را قادر سازد تا دلیل دغدغه شما، امید شما و لحظات تأثیرگذار برای شما را تجربه کرده و شما را «درک کنیم»؟ به این سوالات فکر کنید و پاسخ آنها را بنویسید. *
Your answer
داستان خود: چه دلایلی شما را به رهبری و اقدام فراخوانده‌اند؟ *
Your answer
چه انتخاب‌های مهمی را در زندگی خود به خاطر می‌آورید؟ *
Your answer
چه داستان‌هایی را می‌توانید درباره این انتخاب‌ها روایت کنید؟ *
Your answer
پیش از این که تصمیم بگیرید کدام بخش از داستان خود را میخواهید روایت کنید، به این پرسشها بیندیشید: از دیگران میخواهم چه کنند؟ چه ارزشهایی باعث سوق دادن من به سوی اقدام میشوند و میتوانند دیگران را نیز ترغیب به اقدام کنند؟ چه داستانهایی از زندگی خود درباره افراد یا رویدادهای خاص میتوانم روایت کنم که ردپایی از تاثیر و اهمیت این ارزشها را در خود داشته باشد؟ *
Your answer
چه تجربیاتی در زندگی خود داشته‌اید که باعث شکل‌گیری ارزش‌هایی شده‌اند که اکنون عامل مشارکت شما هستند؟ *
Your answer
درباره چالش‌ها، انتخاب‌ها و نتایج داستان خود فکر کنید. نتیجه می‌تواند علاوه بر آنچه اتفاق افتاده است، آن چیزی باشد که فراگرفته‌اید. در این قسمت سعی کنید به جای نوشتن کلمات، تصاویری رسم کنید. داستان‌های قدرتمند تصاویری در ذهن شنوندگان خلق می‌کنند که سبب درک بهتر آن‌ها از شما و دلایل درخواستتان می‌شوند. *
Your answer
برای تأمل بیشترهمه ما زندگیهای پیچیده ای داریم که شامل چالشها، انتخابها، شکستها و پیروزیهای مختلف هستند. این گفته بدین معنی است که هرگز نمیتوانید داستان زندگی خود را در دو دقیقه روایت کنید. باید بیاموزیم که داستان زندگی خود را به گونه ای تفسیر کنیم که بتوان با تأمل در تجربیات خود، نکاتی را به دیگران آموزش داد. باید بسته به شرایط، داستان خاصی از زندگی خود را انتخاب و روایت کنیم. *
Your answer
زمان کافی اختصاص دهید و به داستانی بیندیشید که گمان میکنید برای دیگران جالب باشد و آنها را با شما٬ داستان زندگی شما٬ و ارزشهایتان آشنا کند (روایت عام). کار را از داستان خود آغاز کنید. می‌توانید تا زمان والدین و اجداد خود نیز به عقب برگردید، یا به جدیدترین داستان‌های زندگی خود بپردازید و بیندیشید که هدف شما از فعالیت چه بوده است. برروی چالش‌هایی که با آن‌ها روبرو شده‌اید، انتخاب‌هایی که در این راه انجام داده‌اید، و نتایج رضایت‌بخش یا خستگی‌هایی که حاصل شده است تمرکز کنید. چرا این انتخاب‌ها را کرده‌اید؟ چرا گزینه‌ای خاص را انتخاب کرده و گزینه دیگری را کنار گذاشته‌اید؟ این چراها را مدام از خود بپرسید. *
Your answer
از تأمل در این چالشها، انتخابها و نتایج چه آموخته اید؟ چه احساسی درباره آنها دارید؟ آیا این تجربیات نکاتی را درباره خودتان، خانواده، همتایان، اجتماع، ملت، جهان پیرامون، و مسائل واقعا مهم به شما آموخته اند؟ این داستانها چه نکته جالبی داشته اند؟ کدام عناصر چشم اندازی واقعی در زندگی شما ایجاد کرده اند؟ *
Your answer
بسیاری از ما، داستانهایی از امید و شکست داریم. اگر داستانی از شکست نداشتیم، هرگز نمیدانستیم که شکست نیز بخشی از جهان است و تلاشی نیز برای غلبه بر آن نمیکردیم. اما ما داستانهایی از امید نیز داریم؛ در غیر این صورت، دلیلی برای تلاش نداشتیم. یک روایت عام خوب، از انتخابهای مهم زندگی برگرفته میشود که «طرح» زندگی شما را میسازند: چالشهایی که با آنها مواجه شده اید، انتخابهایی که کرده اید، و نتایجی که کسب کرده اید. چالش (معضل): چه چیز باعث شد متوجه وجود چنین چالشی شوید؟ کدام بخش این مساله چالش برانگیز بود؟ چرا این چالش به دغدغه شما تبدیل شد؟ *
Your answer
انتخاب: دلایل انتخاب تان چه بود؟ چه چیز به شما جسارت میداد (و چه چیز مانع جسارت بود)؟ عامل امیدواری (یا ناامیدیتان) چه بود؟ در آن زمان چه حسی داشتید؟ پیامد: نتیجه کار چه حسی را ایجاد میکرد؟ چرا؟ از این تجربه چه آموختید؟ میخواهید به دیگران چه بیاموزید؟ دوست دارید دیگران چه حسی نسبت به این موضوع داشته باشند؟ *
Your answer
برقراری پیوند: در پایان، از شما خواسته میشود که داستان خود، داستان ما، و داستان حال خود را در قالب یک روایت عام با هم پیوند دهید. اما چنان که خواهید دید، این یک فرایند مداوم و غیر خطی است. هر بار که داستان خود را روایت میکنید، خود را واضحتر ابراز مینمایید، آن را برای مخاطبین متفاوتی تنظیم میکنید، یا خود را در زمینه متفاوتی قرار میدهید. ممکن است در هنگام تنظیم داستان ما دریابید که میخواهید داستان خود را تغییر دهید (به ویژه هنگامی که رابطه این دو داستان را واضحتر میبینید). به طور مشابه، ممکن است در هنگام تدوین داستان حال دریابید که باید تغییراتی در داستان های پیشین ایجاد کنید. همچنین هنگامی که به مراحل قبل برمیگردید تا داستانها را تغییر دهید، ممکن است متوجه شوید که این تغییرات بر داستان حال شما نیز تأثیر میگذارند. در پایان این کلاس یک «متن» نهایی از روایت عام خود در دست نخواهید داشت، بلکه فرایندی را میآموزید که با استفاده از آن میتوان این روایت را در صورت نیاز بارها و بارها تهیه و تنظیم کرد. (این تمرین برگرفته از تمرین کلاس پروفسور مارشال گنز در دانشگاه هاروارد است.) *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Yalda Network. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms