ใบสมัครนักศึกษาการศึกษาทางไกล การศึกษาต่อเนื่อง (หลักสูตรระยะสั้น) ออนไลน์ (Online) ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2560
ใบสมัครลงทะเรียนเรียน นักศึกษาการศึกษาทางไกล รูปแบบการศึกษานอกระบบ ประเภทการศึกษาต่อเนื่อง (หลักสูตรระยะสั้น) ของสถาบันการศึกษาทางไกล สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม 2559 - 30 พฤศจิกายน 2559
Email address
1. ชื่อ - นามสกุล
Your answer
2. เลขที่ประจำตัวประชาชน (เลข 13 หลัก)
Your answer
3. เพศ
Required
4. อายุ
Required
5. จบการศึกษา
Required
6. ท่านประกอบอาชีพ
Required
7. รายได้เฉลี่ย (บาท/เดือน)
Required
8. ประสงค์สมัครและลงทะเบียนเรียน (เลือกได้มากกว่า 1 หลักสูตร)
Required
9. วัตถุประสงค์การสมัครเรียนในครั้งนี้ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
Required
10. วิธีการสมัครและการชำระค่าลงทะเบียนเรียน
Required
11. ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร
Your answer
12. เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ
Your answer
13. อีเมล์ในการติดต่อกลับ
Your answer
หมายเหตุ หลังจากที่ทำการสมัครออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านดำเนินการ ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนตามข้อ 10. ได้ทันทีค่ะ แล้วสำเนาการสมัคร (สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ, ภาพถ่าย 1 ภาพและหลักฐานการชำระเงิน ส่งไปที่อีเมล์: dei_condised@dei.ac.th)
ผู้ดูแล: ครู นภาพัฒน์ แก้วอ่อน, กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต สถาบันการศึกษาทางไกล สำนักงาน กศน. โทรศัพท์ 02-3816651 อีเมล์: dei_condised@dei.ac.th
Please complete the captcha before submitting the form.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms