Moritz Stefaner: Analityka kulturowa. Dekonstruowanie projektu selfiecity

14.11.2015 (Saturday/sobota), 11.45–13.15
Academy of Fine Arts in Katowice
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Analityka kulturowa. Dekonstruowanie projektu selfiecity http://selfiecity.net/
Czego można dowiedzieć się o skomplikowanych zjawiskach kulturowych dzięki wykorzystaniu wizualizacji metadanych, analizy obrazów i analityki kulturowej? Uczestnicy seminarium poznają założenia projektu selfiecity i poszczególne etapy procesu projektowego podczas jego realizacji. Dowiedzą się, jak wieloaspektowe podejście do analizy i wizualizacji danych może stać się całkowicie nowym narzędziem badania kultury.

http://truth-and-beauty.net/

Cultural analytics. Deconstructing selfiecity http://selfiecity.net/
Moritz Stefaner will talk us through the concept and work process behind selfiecity (http://selfiecity.net). What can we learn about a complex cultural phenomenon by using metadata visualization, image analysis and cultural analytics? Stefaner will lead us along the long winded road leading to the end results, and show how a multichannel approach to data visualization can produce tools for understanding culture in completely new ways.

http://truth-and-beauty.net/

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question