Påskequiz om EØS
Hva vet du om EØS-avtalen? Klarer du minst ti riktige så kan du mer enn de fleste!
Hva betaler Norge for å være med i EØS?
1 point
Kan Norge fortsatt delta i EU-programmer for utdanning og studentutveksling uten at vi er med i EØS?
1 point
Omfatter EØS-avtalen fisk og landbruk?
1 point
Er det toll på eksport av bearbeidet fisk til EU?
1 point
Har norsk fastlandseksport til EU økt eller minket med EØS-avtalen?
1 point
Deltar Norge mer enn Danmark i EUs militære samarbeid?
1 point
Er frihandelsforbundet EFTA del av EØS?
1 point
Mister Norge markedsadgang hvis vi sier opp EØS-avtalen?
1 point
Kan EU-styrker kontrollere norske grenser?
1 point
Kan tariffbestemmelser og ILO-konvensjoner bli satt til side pga. EØS-avtalen?
1 point
Hvor mange av EUs rettsakter (lovtekster) ble tatt inn i EØS-avtalen i løpet av 2016?
1 point
Kan Norge si nei til direktiver fra Brussel?
1 point
Kan norsk Høyesterett avsi dommer som strir mot EØS-avtalen?
1 point
Avhenger norsk fiskeeksport til EU-markedet av EØS-avtalen?
1 point
Er norsk kontinentalsokkel del av EØS-avtalen?
1 point
Submit
This form was created inside of Nei til EU. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms