Falske nyheter
«Falske nyheter kan forklares som nyhetslignende saker som bevisst sprer usannheter, propaganda eller lignende. Hensikten kan blant annet være politisk motivert, å skape informasjonskaos, økonomisk vinning (clickbait) eller svindel. Falske nyheter ser ofte ut som vanlige nyhetssaker og kan være vanskelig å oppdage.»
Hvilke av følgende sosiale medier bruker du regelmessig? MERK: Flere svar mulig. *
Required
Hvor ofte hender det at du ser nyhetsartikler eller nyhetsinnslag på Internett som du ikke opplever som helt sanne? *
Hvor ofte hender det at du ser nyhetsartikler eller nyhetsinnslag på Internett som du tror er funnet på, dvs. bevisst usanne? *
Hvor ser du oftest usann informasjon presentert som nyheter? MERK: Flere svar mulig *
Required
Har du noen gang delt en nyhetsartikkel eller nyhetsinnslag på Internett som du senere fikk vite at var funnet på? *
Har du noen gang delt en nyhetsartikkel eller nyhetsinnslag på Internett som du visste eller mistenkte var usann? *
Hvor sikker er du på at du klarer å oppdage at en nyhet er falsk/usann? *
Hvor sikker er du på at andre klarer å oppdage at en nyhet er falsk/usann? *
Hva gjør du når du kommer over en nyhet som du mistenker er usann? MERK: Flere svar mulig *
Required
Hvilket ansvar synes du at følgende har for å hindre spredningen av falske nyheter? *
Veldig stort ansvar
Ganske stort ansvar
Ganske lite ansvar
Veldig lite ansvar/intet ansvar
Vet ikke
Meg selv
Regjeringen, politikere og andre folkevalgte
Sosiale medier som facebook, twitter samt søkemotorer som google
Tradisjonelle medier, som aviser, radio og tv
Hvem mener du har ansvar for å øke befolkningens mediekompetanse og kildekritikk? *
Veldig stort ansvar
Ganske stort ansvar
Ganske lite ansvar
Veldig lite ansvar/intet ansvar
Vet ikke
Meg selv
Skole/utdanning
Offentlige myndigheter
Tradisjonelle medier som aviser, radio og tv
Sosiale medier som Facebook, Twitter, Instagram og Youtube
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy