Hodnocení fakultních učitelů

Česká školní inspekce na svých webových stránkách uveřejňuje kritéria hodnocení práce učitelů. S jejich využitím jsme sestavili tento stručný dotazník pro hodnocení výuky fakultních učitelů (FU). Řadu jevů pravděpodobně nebudete moci vypozorovat přímo při hospitacích, ale zjistíte je z diskusí s fakultním učitelem. Charakteristiky, které vůbec nebudete moci posoudit ohodnoťte „0“ (nulou).
Na konec dotazníku můžete připsat své další postřehy a komentáře.

Dotazník vyplňte, prosím, samostatně, bez přímého dotazování FU. Vedlo by to ke zbytečné nervozitě ve vašich vztazích.

Výsledky budou použity pouze pro účely zkvalitnění pedagogických praxí ze zeměpisu.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Základní informace

  This is a required question
  This is a required question

  Hodnocení výuky fakultního učitele

  Vhodně a přiměřeně stanovuje cíle výuky
  Dobře řídí výuku (průběh hodin)
  Respektuje individuální vzdělávací potřeby žáků
  Aplikuje účelné metody výuky
  Please enter one response per row

  Formy výuky

  Součet následujících tří položek by měl být 100 %.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  zdroj informací
  odborník v geografii
  moderátor (organizátor) procesu učení
  partner studentů
  přísná/uzavřená osoba
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  pracovat s rozmanitými zdroji informací (atlas, mapy, fotografie, statistika)
  pracovat ve skupinách
  samostatně zaznamenávat výklad učitele
  zpracovávat referáty
  prezentovat výsledky své práce
  vyjadřovat vlastní názor
  diskutovat
  Please enter one response per row
  Aktivita a zájem žáků o výuku
  Vliv učitelova hodnocení na motivaci žáků
  Využívání hodnocení a sebehodnocení žáků
  Zdůvodnění hodnocení žáků učitelem
  Klima třídy a školy
  Prestiž zeměpisu na škole v očích většiny žáků
  Prestiž zeměpisu na škole v očích kolegů učitelů, popř. ředitele školy
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Hodnocení úlohy fakultního učitele

  This is a required question
  k výběru a uspořádání látky
  k volbě metod výuky a k jejich účinnosti
  k organizaci výuky (vč. kázně)
  Please enter one response per row