NTW Equal Opportunities Monitoring / Monitro Cyfleoedd Cyfartal NTW
Hello,
Thank you for taking the time to answer these questions. Your answers are really important in helping us understand how accessible our jobs and opportunities are to all kinds of people. We strive to be an open, fair and accountable employer and knowing something about the backgrounds of the people we work with helps us to do that.

Helo,
Diolch am roi o’ch amser i ateb y cwestiynau hyn. Mae eich atebion yn bwysig iawn i’n helpu i ddeall pa mor hygyrch yw ein swyddi a’n cyfleoedd i bob mathau o bobl. Ein nod yw bod yn gyflogwr agored, teg ac atebol ac mae gwybod rhywfaint am gefndir y bobl rydym yn gweithio gyda nhw yn ein helpu i wneud hynny.

Name: We ask for this to ensure that everyone we work with completes this form. The answers you give are then anonymised and, of course, confidential. Enw: Rydym yn gofyn am hyn er mwyn sicrhau bod pawb yr ydym yn gweithio gyda yn cwblhau y ffurflen hon.Bydd yr atebion yn ddi-enw ac yn gyfrinachol. *
Your answer
Project / Prosiect *
Are you a Welsh speaker? Ydych chi’n siarad Cymraeg? *
Would you prefer to complete this form in Welsh? A fyddai’n well gennych chi lenwi’r ffurflen hon yn Gymraeg? *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of National Theatre Wales. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms