แบบประเมินความพึงพอใจการอบรม
การเพิ่มทักษะ ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตปริญญาตรี (Tutor IT Exit exam)
เพศ *
ชั้นปีในการศึกษาในขณะนี้
สาขา *
คณะ *
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ *
5
4
3
2
1
ไม่พบการให้บริการ
ให้บริการด้วยความสุภาพ
ให้บริการแนะนำเกี่ยวกับการอบรมชัดเจน
ด้านกระบวนการ/สถานที่/วิทยากร *
5
4
3
2
1
ไม่พบการให้บริการ
การอบรมมีกระบวนการและขั้นตอนเป็นระบบชัดเจน
ระยะเวลาอบรมเหมาะสมกับเนื้อหา
สถานที่/พื้นที่และบรรยากาศเอื้ออำนวยต่อการอบรม
วิทยากรอธิบายเนื้อหาได้อย่างชัดเจน
ข้อเสนอแนะ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of MAHASARAKHAM UNIVERSITY. - Terms of Service - Additional Terms