แบบรายงานสถิติการมาเรียนของนักเรียน
โรงเรียนเมืองศรีเทพ สำนักงานเขตพื่นที่การศึกษามัธยมศักษา เขต 40
ประจำ วัน เดือน ปี *
MM
/
DD
/
YYYY
ระดับชั้น *
จำนวนนักเรียนชาย (ระบุเฉพาะตัวเลขครับ) *
จำนวนนักเรียนหญิง (ระบุเฉพาะตัวเลขครับ) *
รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด (ระบุเฉพาะตัวเลขครับ) *
นักเรียนชายมาเรียนวันนี้ (ระบุเฉพาะตัวเลขครับ) *
นักเรียนหญิงมาเรียนวันนี้ (ระบุเฉพาะตัวเลขครับ) *
รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด (ระบุเฉพาะตัวเลขครับ) *
ขาด (นักเรียนชาย) (ระบุเฉพาะตัวเลขครับ) *
ขาด (นักเรียนหญิง) (ระบุเฉพาะตัวเลขครับ) *
ลากิจ (นักเรียนชาย) (ระบุเฉพาะตัวเลขครับ) *
ลากิจ (นักเรียนหญิง) (ระบุเฉพาะตัวเลขครับ) *
ลาป่วย (นักเรียนชาย) (ระบุเฉพาะตัวเลขครับ) *
ลาป่วย (นักเรียนหญิง) (ระบุเฉพาะตัวเลขครับ) *
มาสาย (นักเรียนชาย) (ระบุเฉพาะตัวเลขครับ) *
มาสาย (นักเรียนหญิง) (ระบุเฉพาะตัวเลขครับ) *
อื่น ๆ
ชื่อครูผู้รายงาน *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนเมืองศรีเทพ. Report Abuse