แบบรายงานสถิติการมาเรียนของนักเรียน
โรงเรียนเมืองศรีเทพ สำนักงานเขตพื่นที่การศึกษามัธยมศักษา เขต 40
ประจำ วัน เดือน ปี *
MM
/
DD
/
YYYY
ระดับชั้น *
จำนวนนักเรียนชาย (ระบุเฉพาะตัวเลขครับ) *
Your answer
จำนวนนักเรียนหญิง (ระบุเฉพาะตัวเลขครับ) *
Your answer
รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด (ระบุเฉพาะตัวเลขครับ) *
Your answer
นักเรียนชายมาเรียนวันนี้ (ระบุเฉพาะตัวเลขครับ) *
Your answer
นักเรียนหญิงมาเรียนวันนี้ (ระบุเฉพาะตัวเลขครับ) *
Your answer
รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด (ระบุเฉพาะตัวเลขครับ) *
Your answer
ขาด (นักเรียนชาย) (ระบุเฉพาะตัวเลขครับ) *
Your answer
ขาด (นักเรียนหญิง) (ระบุเฉพาะตัวเลขครับ) *
Your answer
ลากิจ (นักเรียนชาย) (ระบุเฉพาะตัวเลขครับ) *
Your answer
ลากิจ (นักเรียนหญิง) (ระบุเฉพาะตัวเลขครับ) *
Your answer
ลาป่วย (นักเรียนชาย) (ระบุเฉพาะตัวเลขครับ) *
Your answer
ลาป่วย (นักเรียนหญิง) (ระบุเฉพาะตัวเลขครับ) *
Your answer
มาสาย (นักเรียนชาย) (ระบุเฉพาะตัวเลขครับ) *
Your answer
มาสาย (นักเรียนหญิง) (ระบุเฉพาะตัวเลขครับ) *
Your answer
อื่น ๆ
Your answer
ชื่อครูผู้รายงาน *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนเมืองศรีเทพ. Report Abuse