แบบรายงานสถิติการมาเรียนของนักเรียน
โรงเรียนเมืองศรีเทพ สำนักงานเขตพื่นที่การศึกษามัธยมศักษา เขต 40
ประจำ วัน เดือน ปี
MM
/
DD
/
YYYY
ระดับชั้น
จำนวนนักเรียนชาย (ระบุเฉพาะตัวเลขครับ)
Your answer
จำนวนนักเรียนหญิง (ระบุเฉพาะตัวเลขครับ)
Your answer
รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด (ระบุเฉพาะตัวเลขครับ)
Your answer
นักเรียนชายมาเรียนวันนี้ (ระบุเฉพาะตัวเลขครับ)
Your answer
นักเรียนหญิงมาเรียนวันนี้ (ระบุเฉพาะตัวเลขครับ)
Your answer
รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด (ระบุเฉพาะตัวเลขครับ)
Your answer
ขาด (นักเรียนชาย) (ระบุเฉพาะตัวเลขครับ)
Your answer
ขาด (นักเรียนหญิง) (ระบุเฉพาะตัวเลขครับ)
Your answer
ลากิจ (นักเรียนชาย) (ระบุเฉพาะตัวเลขครับ)
Your answer
ลากิจ (นักเรียนหญิง) (ระบุเฉพาะตัวเลขครับ)
Your answer
ลาป่วย (นักเรียนชาย) (ระบุเฉพาะตัวเลขครับ)
Your answer
ลาป่วย (นักเรียนหญิง) (ระบุเฉพาะตัวเลขครับ)
Your answer
มาสาย (นักเรียนชาย) (ระบุเฉพาะตัวเลขครับ)
Your answer
มาสาย (นักเรียนหญิง) (ระบุเฉพาะตัวเลขครับ)
Your answer
อื่น ๆ
Your answer
ชื่อครูผู้รายงาน
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนเมืองศรีเทพ. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms