ANMÄLAN - Grattis du är förtroendevald, del 5

Under året genomför vi en utbildningsserie för dig som har valts till ett förtroendeuppdrag för Miljöpartiet i regionfullmäktige och nämnder. Utbildningen riktar sig till alla förtroendevalda, alltså inte bara nyvalda utan även omvalda. Träffarna är även öppna för andra medlemmar.

Syftet med utbildningsprogrammet är att:
- Öka kunskap om rollen och hantverket som politiskt förtroendevald
- Stärka oss i våra roller som politiker och som MP-grupp
- Bygga demokratiska arbetsformer och rutiner för stöd till våra förtroendevalda

Tid vid respektive träff: 17:30-21:00
Plats: Röda Korsets lokaler, Norra hansegatan 14 i Visby

Partiet bjuder på mat.

Utbildningsprogrammet är nationellt och ett samarbete med Kommun- och Landstingskommittén, Jämställdhetskommittén och Studieförbundet Vuxenskolan för alla gröna förtroendevalda i kommun- och landsting/regionfullmäktige över hela landet.

VÄLKOMMEN!

    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question