Request edit access
I. GELOOFSEKERHEID
Die eerste afdeling fokus op die kernaspekte wat die spil vorm waarom ons geloof in die Drie-enige God draai.

Vul in die mees toepaslike syfer wat met jou huidige geloofsoortuiging ooreenstem op die skaal waar:
1 beteken jy stem geensins met die stelling saam nie,
2 beteken jy dink daar is 'n vae moontlikheid van waarheid daarin,,
3 beteken jy glo dit is meerendeels akkuraat, en
4 beteken jy is vas oortuig dis volkome waar

1. Ek glo die Bybel is die onfeilbare Woord van God, volmaak en waar in alle opsigte. *
Geensins
Definitief
2. Ek glo daar is 'n Drie-enige God, een wese maar 3 in rol en funksie. *
Geensins
Definitief
3. Ek glo die aarde en alles daarin is geskape in 6 dae soos die Skrif sê *
Geensins
Definitief
4. Ek glo Adam en Eva was die eerste 2 mense op aarde. *
Geensins
Definitief
5. Ek glo Adam & Eva het gesondig en sodoende die hele wêreld onder die vloek van sonde geplaas. *
Geensins
Definitief
6. Ek glo dat omdat ek 'n afstammeling van Adam is, ek gebore is met 'n sondige en rebelse natuur. *
Geensins
Definitief
7. Ek glo Jesus Christus is die Seun van God, terselfdertyd volledig mens én volledig God. *
Geensins
Definitief
8. Ek glo Jesus het aan die kruis gesterf as 'n sondelose mens, vir my en almal op aarde se sondes *
Geensins
Definitief
9. Ek glo Jesus het liggaamlik uit die dood opgestaan, en sit tans aan die regterhand van God. *
Geensins
Definitief
10. Ek glo dat ek weergebore moet word om die ewige lewe te kan beërwe. *
Geensins
Definitief
11. Ek word weergebore wanneer ek Jesus se redende kruisdood aanvaar en Hom as my Verlosser bely. *
Geensins
Definitief
12. Ek glo jy ontvang 'n nuwe natuur by wedergeboorte: die Bybel sê ek word letterlik 'n nuwe mens. *
Geensins
Definitief
13. Ek glo die kerk is die liggaam van Christus op die aarde. *
Geensins
Definitief
14. Ek glo die here gee vir elke gelowige bepaalde geestelike gawes - vir gebruik in Sy diens. *
Geensins
Definitief
15. Ek glo dat alles wat ek is en besit aan die Here behoort. *
Geensins
Definitief
16. Ek glo dat niks wat ek van my kant af doen, kan help om my saligheid te verdien nie. *
Geensins
Definitief
17. Ek glo elke mens is na God se beeld geskep en almal is gelyk ongeag ras, taal, geslag of geloof. *
Geensins
Definitief
18. Ek glo pyn en swaarkry werk saam ten goede om my nader aan God te bring. *
Geensins
Definitief
19. Ek glo ek het 'n Godgegewe plig om deernis teenoor armes, siekes en gevangenes te toon. *
Geensins
Definitief
20. Ek glo dat mense wat doelbewus Jesus se kruis-offer verwerp nie die ewige lewe sal beërwe nie. *
Geensins
Definitief
21. Ek glo die Bybel is die hoogste gesag in my lewe en dien as riglyn vir my denke, woorde en dade. *
Geensins
Definitief
22. Ek glo gelowiges moet ten minste 10% van hul inkomste aan die Here gee. *
Geensins
Definitief
23. Ek is seker dat God altyd alle omstandighede, goed of sleg, ten goede laat meewerk vir my. *
Geensins
Definitief
24. Ek glo die Heilige Gees is God en woon in my om my die krag te gee om n Christelike lewe te lei *
Geensins
Definitief
25. Ek glo die die kerk moet die evangelie uitdra en gelowiges help groei tot volwasse Christene. *
Geensins
Definitief
Next
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service