Request edit access
I. GELOOFSEKERHEID
Die eerste afdeling fokus op die kernaspekte wat die spil vorm waarom ons geloof in die Drie-enige God draai.

Vul in die mees toepaslike syfer wat met jou huidige geloofsoortuiging ooreenstem op die skaal waar:
1 beteken jy stem geensins met die stelling saam nie,
2 beteken jy dink daar is 'n vae moontlikheid van waarheid daarin,,
3 beteken jy glo dit is meerendeels akkuraat, en
4 beteken jy is vas oortuig dis volkome waar

1. Ek glo die Bybel is die onfeilbare Woord van God, volmaak en waar in alle opsigte.
Geensins
Definitief
2. Ek glo daar is 'n Drie-enige God, een wese maar 3 in rol en funksie.
Geensins
Definitief
3. Ek glo die aarde en alles daarin is geskape in 6 dae soos die Skrif sê
Geensins
Definitief
4. Ek glo Adam en Eva was die eerste 2 mense op aarde.
Geensins
Definitief
5. Ek glo Adam & Eva het gesondig en sodoende die hele wêreld onder die vloek van sonde geplaas.
Geensins
Definitief
6. Ek glo dat omdat ek 'n afstammeling van Adam is, ek gebore is met 'n sondige en rebelse natuur.
Geensins
Definitief
7. Ek glo Jesus Christus is die Seun van God, terselfdertyd volledig mens én volledig God.
Geensins
Definitief
8. Ek glo Jesus het aan die kruis gesterf as 'n sondelose mens, vir my en almal op aarde se sondes
Geensins
Definitief
9. Ek glo Jesus het liggaamlik uit die dood opgestaan, en sit tans aan die regterhand van God.
Geensins
Definitief
10. Ek glo dat ek weergebore moet word om die ewige lewe te kan beërwe.
Geensins
Definitief
11. Ek word weergebore wanneer ek Jesus se redende kruisdood aanvaar en Hom as my Verlosser bely.
Geensins
Definitief
12. Ek glo jy ontvang 'n nuwe natuur by wedergeboorte: die Bybel sê ek word letterlik 'n nuwe mens.
Geensins
Definitief
13. Ek glo die kerk is die liggaam van Christus op die aarde.
Geensins
Definitief
14. Ek glo die here gee vir elke gelowige bepaalde geestelike gawes - vir gebruik in Sy diens.
Geensins
Definitief
15. Ek glo dat alles wat ek is en besit aan die Here behoort.
Geensins
Definitief
16. Ek glo dat niks wat ek van my kant af doen, kan help om my saligheid te verdien nie.
Geensins
Definitief
17. Ek glo elke mens is na God se beeld geskep en almal is gelyk ongeag ras, taal, geslag of geloof.
Geensins
Definitief
18. Ek glo pyn en swaarkry werk saam ten goede om my nader aan God te bring.
Geensins
Definitief
19. Ek glo ek het 'n Godgegewe plig om deernis teenoor armes, siekes en gevangenes te toon.
Geensins
Definitief
20. Ek glo dat mense wat doelbewus Jesus se kruis-offer verwerp nie die ewige lewe sal beërwe nie.
Geensins
Definitief
21. Ek glo die Bybel is die hoogste gesag in my lewe en dien as riglyn vir my denke, woorde en dade.
Geensins
Definitief
22. Ek glo gelowiges moet ten minste 10% van hul inkomste aan die Here gee.
Geensins
Definitief
23. Ek is seker dat God altyd alle omstandighede, goed of sleg, ten goede laat meewerk vir my.
Geensins
Definitief
24. Ek glo die Heilige Gees is God en woon in my om my die krag te gee om n Christelike lewe te lei
Geensins
Definitief
25. Ek glo die die kerk moet die evangelie uitdra en gelowiges help groei tot volwasse Christene.
Geensins
Definitief
Next
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms