Zgłoszenie biwaku w Hufcu ZHP Warszawa-Mokotów
Zgłaszając biwak pamiętaj, że:
1. Zgłoszenie należy wypełnić na 10 dni przed planowanym wyjazdem.

2. Biwak zatwierdza Komendantka Hufca bądź osoba przez nią upoważniona, drogą elektroniczną na podany w zgłoszeniu adres mejlowy.
[!!!] Drużyna może wyjechać na biwak TYLKO jeśli zostanie on zatwierdzony!

Instrukcja do formularza: http://bit.ly/2lCqfin

Nazwa wydarzenia
Prosimy wpisz jeśli biwak odbywa się w ramach większego wydarzenia, np. Święto Hufca, Zimowa Watra Wędrownicza itp.
Your answer
Nazwa organizatora
Stopień instruktorski, imię i nazwisko osoby zgłaszającej biwak *
Your answer
Adres mejlowy osoby zgłaszającej biwak *
Your answer
Telefon osoby zgłaszającej biwak *
Your answer
Jednostka *
Your answer
Funkcja *
Your answer
Informacje o wyjeździe
Termin biwaku OD *
MM
/
DD
/
YYYY
Termin biwaku DO *
MM
/
DD
/
YYYY
Lista niepełnoletnich uczestników (w tym niepełnoletnia kadra) *
Dla każdej osoby wpisz imię, nazwisko + rok urodzenia
Your answer
Adres biwaku / trasa wędrówki wraz z noclegami *
Your answer
Ramowy program wyjazdu *
Your answer
Czy oświadczasz, że wszyscy uczestnicy wyjazdu są wpisani do Ewidencji, co jest bezwzględnym warunkiem objęcia ich polisą ubezpieczeniową? *
Jeśli w poprzednim pytaniu zaznaczyłeś NIE, czy oświadczasz, że zapewniasz niezrzeszonym uczestnikom ubezpieczenie we własnym zakresie?
Prosimy, podaj numer polisy
Your answer
[!!!] Odpowiedzialność prawna organizatora biwaku
Drużynowy:
1) odpowiada za:
a) bezpieczeństwo i zdrowie członków gromady/drużyny.

Jeden pełnoletni opiekun przypada na:
- grupę do 20 osób powyżej 10. roku życia
- grupę do 15 osób poniżej 10. roku życia

Lista imienna pełnoletniej kadry biwaku *
Dla każdej osoby wpisz stopień, imię i nazwisko, wiek
Your answer
Czy jesteś świadomy, że na wyjeździe jesteś zobowiązany posiadać podpisane przez kadrę deklaracje odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczestników? *
Obowiązuje tylko w przypadku opiekunów innych niż drużynowy. Wzór deklaracji: http://bit.ly/2jGrIDV (format .doc), http://bit.ly/2judtic (format .odt)
Czy przekazałeś rodzicom do wypełnienia zgodę na udział ich dzieci w biwaku? *
Wzór zgody: http://bit.ly/2jfyjBL (format .doc), http://bit.ly/2j2dD4c (format .odt)
Finanse biwaku
[!!!] Sumy wpływów i wydatków powinny się bilansować!
Czy Ty lub kwatermistrz wypełniliście już wniosek o wydanie DSCZ? *
Link do wniosku: http://bit.ly/2jb5x5Z
Suma wpłat i wpływów (z uwzględnieniem dofinansowania ze szczepu): *
Your answer
Koszty noclegu: *
Your answer
Koszty transportu: *
Your answer
Koszty wyżywienia: *
Your answer
Koszty programu i inne: *
Your answer
Czy oświadczasz, że na dzień wyjazdu wszyscy uczestnicy biwaku mają opłaconą w hufcu składkę członkowską? *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Hufiec ZHP Warszawa-Mokotów. Report Abuse - Terms of Service