PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN CAO ĐẲNG NĂM 2016

Thí sinh đăng ký xét tuyển vào Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa - Bậc Cao đẳng - Năm 2016 bằng cách hoàn chỉnh các thông tin dưới đây:
Lưu ý : Thí sinh chọn tối đa 2 nguyện vọng, không nhất thiết đủ cả 2 nguyện vọng. Sau khi hoàn tất đăng ký xét tuyển, thí sinh gửi bản photo Giấy chứng nhận kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 kèm 02 phong bì dán tem có ghi rõ địa chỉ người nhận giấy báo của thí sinh và phí xét tuyển 30.000 đồng về Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa - Số 84 Quang Trung, Nha Trang, Khánh Hòa.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question