30. 11. 2017_Praha_Úvod do začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem
Cílem semináře je posílit kompetence pedagogických pracovníků při začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem do českého školního prostředí. Akreditovaný seminář je veden interaktivní formou a vyžaduje aktivní zapojení účastníků. Po jeho absolvování obdrží účastník certifikát.

Účastníci semináře se seznámí s výchozí situací nově příchozích žáků s odlišným mateřským jazykem (ŽOMJ), jejich pocity a potřebami po příchodu do české školy, zorientují se v oblasti školské legislativy týkající se vzdělávání cizinců a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami i novelou školského zákona 2016. Na základě kazuistik se seznámí s postupy a metodami jejich začleňování do českého vzdělávacího systému.

Obsah semináře:
- Úvod do tématu vzdělávání žáků s OMJ,
- legislativa pro praxi ZŠ s ohledem na ŽOMJ, novela ŠZ 2016,
- metodická podpora - jak efektivně využívat portál www.inkluzivniskola.cz,
- z praxe – role školy, přijímání ŽOMJ, zařazení do ročníků, klasifikace, aj.,
- situace ŽOMJ v českých školách – jejich potřeby a pocity, opatření po
přijetí,
- možnosti školy při podpoře ŽOMJ,
- sdílení praxe, výměna zkušeností.

Seminář probíhá v rámci projektu Češtinou k inkluzi (reg. č. CZ.07.4.680.00.015_0050000057) a je financován Evropskou unií v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR.
Jméno
Your answer
Příjmení
Your answer
Titul
Your answer
Datum narození
Nutné pro získání certifikátu
Your answer
Telefon
Your answer
E-mail
Your answer
Škola / organizace
Your answer
Účastnil/a jste se už nějakého semináře META, o.p.s.
Má škola zpracovaný program na začleňování dětí cizinců
Odkud jste se o semináři dozvěděl/a
Jakou pozici vykonáváte? (v případě školy, na jakém stupni a jaké předměty učíte?)
Your answer
Jaká očekávání máte od semináře?
Your answer
Jsou nějaká konkrétní témata či otázky, které chcete zodpovědět?
Your answer
Ulice a číslo popisné
Your answer
Město
Your answer
PSČ
Your answer
IČ/DIČ
V případě fyzické osoby prosím uvést "NEMÁM"
Your answer
Poznámka
Your answer
Prohlašuji že,
svojí pracovní činnost vykonávám v Praze.
Přeji si dostávat aktuální nabídku seminářů realizovaných společností META, o.p.s. na uvedený email.
Přeji si dostávat pedagogické newslettery zpracované společností META, o.p.s. na uvedený email.
Souhlasím se zpracováním osobních údajů, které upravuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Souhlas je udělen společnosti META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů jakožto správci, a to pro účely evidence cílové skupiny projektu Češtinou k inkluzi (reg. č. CZ.07.4.680.00.015_0050000057). V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů jsou všechny poskytnuté údaje shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely uvedeného projektu. Souhlas je udělen na dobu trvání projektu a povinné archivace stanovené do 30. 6. 2029. Beru na vědomí, že udělení souhlasu je dobrovolné a že jej mohu kdykoli odvolat.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of META o.p.s. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms