30. 11. 2017_Praha_Úvod do začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem
Cílem semináře je posílit kompetence pedagogických pracovníků při začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem do českého školního prostředí. Akreditovaný seminář je veden interaktivní formou a vyžaduje aktivní zapojení účastníků. Po jeho absolvování obdrží účastník certifikát.

Účastníci semináře se seznámí s výchozí situací nově příchozích žáků s odlišným
mateřským jazykem (ŽOMJ), jejich pocity a potřebami po příchodu do české
školy, zorientují se v oblasti školské legislativy týkající se vzdělávání cizinců a
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami i novelou školského zákona 2016. Na
základě kazuistik se seznámí s postupy a metodami jejich začleňování do
českého vzdělávacího systému.

Obsah semináře:
- Úvod do tématu vzdělávání žáků s OMJ,
- legislativa pro praxi ZŠ s ohledem na ŽOMJ, novela ŠZ 2016,
- metodická podpora - jak efektivně využívat portál Inkluzivní škola.cz,
- z praxe – role školy, přijímání ŽOMJ, zařazení do ročníků, klasifikace, aj.,
- situace ŽOMJ v českých školách – jejich potřeby a pocity, opatření po
přijetí,
- možnosti školy při podpoře ŽOMJ,
- sdílení praxe, výměna zkušeností.

Jméno
Your answer
Příjmení
Your answer
Titul
Your answer
Datum narození
Nutné pro získání certifikátu
Your answer
Telefon
Your answer
E-mail
Your answer
Škola / organizace / pozice
Your answer
Účastil/a jste se už nějakého semináře META, o.p.s.
Má škola zpracovaný program na začleňování dětí cizinců
Odkud jste se o semináři dozvěděl/a
Na jakém stupni a jaké předměty učíte?
Your answer
Jaká očekávání máte od semináře?
Your answer
Jsou nějaká konkrétní témata či otázky, které chcete zodpovědět?
Your answer
Fakturační údaje
V případě, že je plátce fyzická osoba, prosím uvést Jméno a Příjmení
Your answer
Ulice a číslo popisné
Your answer
Město
Your answer
PSČ
Your answer
IČ/DIČ
V případě fyzické osoby prosím uvést "NEMÁM"
Your answer
Email pro fakturační účely
Kontakt na osobu, která vyřizuje účetní doklad
Your answer
Prohlašuji že,
svojí pracovní činnost vykonávám v Praze.
Poznámka
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of META o.p.s. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms