Roční přípravný kurz ke studiu na střední škole * One Year Preparatory Course for Study at Secondary School * Годовой курс подготовки к обучению в средней школе

Roční přípravný kurz - je bezplatný kurz češtiny určený pro mladé migranty ve věku 14 - 20 let (bez rozdílu země původu a typu pobytu v České republice), kteří mají ukončenou 9letou základní školu a chtějí studovat na české střední škole, ale jejich znalost češtiny na studium zatím nestačí.

Kurz trvá jeden školní rok (září – červen), forma studia je denní - 29 hodin za týden.

Počet míst je omezen. Z tohoto důvodu musí zájemci o tento kurz vyplnit registrační formulář, na jehož základě budou pozváni do dvoukolového výběrového řízení.

Podrobnější informace najdete na našich webových stránkách: http://www.meta-ops.cz/rocni-pripravny-kurz-ke-studiu-na-stredni-skole.

* * *

One-year preparatory course is a Czech language course set up for young migrants between 14 and 20 years of age (regardless of their country of origin and their type of residence in the Czech Rebublic), who have 9-year primary school completed and would like to study at a Czech secondary school, but their knowledge of Czech language is not sufficient. The course is free of charge.

The course lasts one school year (September to June), the form of study is full-time (daily studies) - 29 hours per week.

Number of places in this course is limited. For this reason, applicants have to fill a registration form. They will be invited to a two-round tender afterwards.

For more information see our website on http://www.meta-ops.cz/en/one-year-preparatory-course-for-study-at-secondary-school.

* * *

"Годовой курс подготовки к обучению в средней школе" - это бесплатный курс чешского языка, предназначенный для мигрантов в возрасте 14-20 лет (тип разрешения на пребывание в Чехии и страна происхождения значения не имеют), которые закончили 9-летнее образование и хотят обучаться в чешской средней школе, но пока не имеют достаточных знаний по чешскому языку.

Курс длится один учебный год (сентябрь – июнь), форма обучения дневная - 29 часов в неделю.

Количество мест ограничено, регистрация обязательна! Со всеми желающими будет проведено собеседование.

Более подробную информацию Вы найдете на нашем сайте: http://www.meta-ops.cz/ru/godovoy-kurs-podgotovki-k-obucheniyu-v-sredney-shkole

  Roční přípravný kurz češtiny ke studiu na střední škole
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question