12. 10. a 9. 11. 2017_Praha_Výuka češtiny jako druhého jazyka
Celkovým vzdělávacím cílem semináře je posílit a prohloubit kompetence
pedagogických pracovníků při začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem
(OMJ) do českého školního prostředí. Účastníci se seznámí s odlišnými přístupy
k výuce českého jazyka jako cizího/druhého nebo jako mateřského jazyka,
s principy, postupy a metodami výuky ČDJ a také s dostupnými a v praxi
použitelnými materiály a aktivitami, díky kterým mohou ČDJ efektivně vyučovat,
popř. využít tuto perspektivu pro výuku předmětu český jazyk a literatura
v běžné třídě včetně začlenění žáků s OMJ.

Obsah semináře:
- Čeština jako cizí jazyk (ČJCJ) a druhý jazyk (ČJD)
- Základní didaktické postupy při výuce ČDJ
- Specifická strukturace učiva i gramatiky vycházející z češtiny jako cizího
jazyka
- Základy výuky bez zprostředkujícího jazyka
- Seznámení s výukovými materiály, didaktickými pomůckami a metodickými
příručkami
- Seznámení s portálem www.inkluzivniskola.cz, e-learningem na výuku ČDJ a
dalšími on-line materiály
- Osvědčené výukové strategie, jazykové hry a aktivity pro efektivní výuku ČDJ
- Rozvoj řečových dovedností (čtení, psaní, poslech, mluvení)
- Tvorba pracovního listu na zadané téma

Seminář probíhá v rámci projektu Češtinou k inkluzi (reg. č. CZ.07.4.680.00.015_0050000057) a je financován Evropskou unií v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR.
Jméno
Your answer
Příjmení
Your answer
Titul
Your answer
Datum narození
Nutné pro získání certifikátu
Your answer
Telefon
Your answer
E-mail
Your answer
Škola / organizace
Your answer
Účastnil/a jste se už nějakého semináře META, o.p.s.
Má škola zpracovaný program na začleňování dětí cizinců
Odkud jste se o semináři dozvěděl/a
Jakou pozici vykonáváte? (v případě školy, na jakém stupni a jaké předměty učíte?)
Your answer
Jaká očekávání máte od semináře?
Your answer
Jsou nějaká konkrétní témata či otázky, které chcete zodpovědět?
Your answer
Ulice a číslo popisné
Your answer
Město
Your answer
PSČ
Your answer
IČ/DIČ
V případě fyzické osoby prosím uvést "NEMÁM"
Your answer
Poznámka
Your answer
Prohlašuji že,
svojí pracovní činnost vykonávám v Praze.
Přeji si dostávat aktuální nabídku seminářů realizovaných společností META, o.p.s. na uvedený email.
Přeji si dostávat pedagogické newslettery zpracované společností META, o.p.s. na uvedený email.
Souhlasím se zpracováním osobních údajů, které upravuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Souhlas je udělen společnosti META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů jakožto správci, a to pro účely evidence cílové skupiny projektu Češtinou k inkluzi (reg. č. CZ.07.4.680.00.015_0050000057). V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů jsou všechny poskytnuté údaje shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely uvedeného projektu. Souhlas je udělen na dobu trvání projektu a povinné archivace stanovené do 30. 6. 2029. Beru na vědomí, že udělení souhlasu je dobrovolné a že jej mohu kdykoli odvolat.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of META o.p.s. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms