12. 10. a 29. 11. 2017_Praha_Výuka češtiny jako druhého jazyka
Celkovým vzdělávacím cílem semináře je posílit a prohloubit kompetence
pedagogických pracovníků při začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem
(OMJ) do českého školního prostředí. Účastníci se seznámí s odlišnými přístupy
k výuce českého jazyka jako cizího/druhého nebo jako mateřského jazyka,
s principy, postupy a metodami výuky ČDJ a také s dostupnými a v praxi
použitelnými materiály a aktivitami, díky kterým mohou ČDJ efektivně vyučovat,
popř. využít tuto perspektivu pro výuku předmětu český jazyk a literatura
v běžné třídě včetně začlenění žáků s OMJ.

Obsah semináře:
- Čeština jako cizí jazyk (ČJCJ) a druhý jazyk (ČJD)
- Základní didaktické postupy při výuce ČDJ
- Specifická strukturace učiva i gramatiky vycházející z češtiny jako cizího
jazyka
- Základy výuky bez zprostředkujícího jazyka
- Seznámení s výukovými materiály, didaktickými pomůckami a metodickými
příručkami
- Seznámení s portálem www.inkluzivniskola.cz, e-learningem na výuku ČDJ a
dalšími on-line materiály
- Osvědčené výukové strategie, jazykové hry a aktivity pro efektivní výuku ČDJ
- Rozvoj řečových dovedností (čtení, psaní, poslech, mluvení)
- Tvorba pracovního listu na zadané téma

Seminář probíhá v rámci projektu Češtinou k inkluzi (reg. č. CZ.07.4.680.00.015_0050000057) a je financován Evropskou unií v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR.
Jméno *
Your answer
Příjmení *
Your answer
Titul *
Your answer
Datum narození *
Nutné pro získání certifikátu
Your answer
Telefon *
Your answer
E-mail *
Your answer
Škola / organizace *
Your answer
Účastnil/a jste se už nějakého semináře META, o.p.s. *
Má škola zpracovaný program na začleňování dětí cizinců *
Odkud jste se o semináři dozvěděl/a *
Jakou pedagogickou činnost vykonáváte? *
V případě, že svoji profesi vykonáváte ve škole, prosím uveďte jaké předměty učíte a popřípadě na jakém stupni?) *
Your answer
Jaká očekávání máte od semináře? *
Your answer
Jsou nějaká konkrétní témata či otázky, které chcete zodpovědět? *
Your answer
Poznámka
Your answer
Prohlašuji že, *
svojí pracovní činnost vykonávám v Praze.
Přeji si dostávat aktuální nabídku seminářů realizovaných společností META, o.p.s. na uvedený email. *
Přeji si dostávat pedagogické newslettery zpracované společností META, o.p.s. na uvedený email. *
Souhlasím se zpracováním osobních údajů, které upravuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Souhlas je udělen společnosti META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů jakožto správci, a to pro účely evidence cílové skupiny projektu Češtinou k inkluzi (reg. č. CZ.07.4.680.00.015_0050000057). V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů jsou všechny poskytnuté údaje shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely uvedeného projektu. Souhlas je udělen na dobu trvání projektu a povinné archivace stanovené do 30. 6. 2029. Beru na vědomí, že udělení souhlasu je dobrovolné a že jej mohu kdykoli odvolat. *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of META o.p.s. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms