12. 10. a 9. 11. 2017_Praha_Výuka češtiny jako druhého jazyka
Celkovým vzdělávacím cílem semináře je posílit a prohloubit kompetence
pedagogických pracovníků při začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem
(OMJ) do českého školního prostředí. Účastníci se seznámí s odlišnými přístupy
k výuce českého jazyka jako cizího/druhého nebo jako mateřského jazyka,
s principy, postupy a metodami výuky ČDJ a také s dostupnými a v praxi
použitelnými materiály a aktivitami, díky kterým mohou ČDJ efektivně vyučovat,
popř. využít tuto perspektivu pro výuku předmětu český jazyk a literatura
v běžné třídě včetně začlenění žáků s OMJ.

Obsah semináře:
- Čeština jako cizí jazyk (ČJCJ) a druhý jazyk (ČJD)
- Základní didaktické postupy při výuce ČDJ
- Specifická strukturace učiva i gramatiky vycházející z češtiny jako cizího
jazyka
- Základy výuky bez zprostředkujícího jazyka
- Seznámení s výukovými materiály, didaktickými pomůckami a metodickými
příručkami
- Seznámení s portálem www.inkluzivniskola.cz, e-learningem na výuku ČDJ a
dalšími on-line materiály
- Osvědčené výukové strategie, jazykové hry a aktivity pro efektivní výuku ČDJ
- Rozvoj řečových dovedností (čtení, psaní, poslech, mluvení)
- Tvorba pracovního listu na zadané téma

Jméno
Your answer
Příjmení
Your answer
Titul
Your answer
Datum narození
Nutné pro získání certifikátu
Your answer
Telefon
Your answer
E-mail
Your answer
Škola / organizace / pozice
Your answer
Účastil/a jste se už nějakého semináře META, o.p.s.
Má škola zpracovaný program na začleňování dětí cizinců
Odkud jste se o semináři dozvěděl/a
Na jakém stupni a jaké předměty učíte?
Your answer
Jaká očekávání máte od semináře?
Your answer
Jsou nějaká konkrétní témata či otázky, které chcete zodpovědět?
Your answer
Fakturační údaje
V případě, že je plátce fyzická osoba, prosím uvést Jméno a Příjmení
Your answer
Ulice a číslo popisné
Your answer
Město
Your answer
PSČ
Your answer
IČ/DIČ
V případě fyzické osoby prosím uvést "NEMÁM"
Your answer
Email pro fakturační účely
Kontakt na osobu, která vyřizuje účetní doklad
Your answer
Prohlašuji že,
svojí pracovní činnost vykonávám v Praze.
Poznámka
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of META o.p.s. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms