Nor gara: Printzipioak, balioak eta ezaugarriak
Adierazi ikastetxe batek bere hezkuntza-eskaintzan bermatu behar dituen lehentasunezko 5 printzipioak, balioak eta ezaugarriak.
ADOS
Plurala. Inklusiboa. Giza duintasunaren balioa, funtsezko erreferente etiko gisa.
Euskalduna. Eleanitza. Hizkuntzen tratamendu integratua.
Hezkidea. Gizonen eta emakumeen arteko berdintasun-eremu egiazkoa.
Bizikidetza. Giza eskubideak eta bizikidetza demokratikoaren printzipioak dira erreferentzia.
Ingurunean errotua. Gizartearen zerbitzura.
Ekitatiboa. Kalitatekoa. Aukera-berdintasuna bermatzailea. Ahalmenak eta gaitasunak ahal beste garatzen duena.
Kultura-artekotasuna. Beste kultura batzuk ezagutzeko, errespetatzeko eta bizikide izateko estrategien ahalbidetzailea.
Pertsonaren garapen integralaren sustatzailea: hezkuntza emozionala.
Gizabidea. Herritar kritiko eta arduratsuak sortzea.
Ikasleak errespetatzea, hazten ari diren pertsona askeak direnez gero.
Parte-hartzailea. Familien, ikasleen eta ikastetxeko antolaketako eta funtzionamenduko profesionalen arteko lankidetza sustatzen duena.
Ez-doktrinatzailea, ez-konfesionala, zientifikoa.
Autonomía curricular y organizativa.
Curriculum- eta antolaketa-autonomia duena.
Ikaslea bere hezkuntzaren protagonista izatea, berdinen arteko lankidetzan oinarritua.
Sormena eta ekiteko gaitasuna bultzatzen duena.
Ekologikoa. Natura errespetatzea eta zaintzea. Eredu jasangarria xede duena.
Berritzailea: etengabeko hobekuntzara bideratua.
Berdintasuna, errespetua eta justizia sustatzen duena.
Bizitza osoko ikaskuntza dinamizatzen duena.
Bakearekiko, lankidetzarako eta elkartasunerako konpromiso eragilea
Tolerantea. Gainerakoen askatasuna, pentsamoldea, jokabidea edota iritziak errespetatzean dituena
Gatazkak aurreikusten dituena eta era baketsuan konpontzen dituena.
Erantzulea. Nork bere ekintzen ondorioei buruzko ardura hartzeko gaitasuna duena.
Elkartasuna eta boluntariotzaren sustatzailea.
Jakin-mina eta zehaztasun zientifikoaren bultzatzailea.
Pertsonen arteko konpromisoa, adiskidetasuna eta elkartasun-sustatzailea.
Osasuna, ohitura osasungarri eta aisialdi aktiboaren defendatzailea.
Ekimena eta ahalegin pertsonalaren eta taldekoaren indartzailea.
Irakasleen gaitasun profesionalaren aldeko apustua .
Elkarlanaren sustatzailea.
Teknologia berrien bultzatzailea.
Submit
This form was created inside of Traña Matiena HLHI. Report Abuse - Terms of Service