ลงทะเบียน Google AdWords Advance 301&302

หมายเหตุ รับรอบละ 15 ท่านเท่านั้น ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม คือผู้ที่ได้ทำการยืนยันการชำระเงินก่อน


ในกรณีที่ต้องการยกเลิกการเข้าร่วมอบรม กรุณาแจ้งมายังบริษัท ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 7 วัน ทั้งนี้ท่านสามารถเข้าร่วมการอบรมครั้งต่อไป โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (ในกรณีที่ชำระเงินแล้ว) หากไม่มีการแจ้งล่วงหน้าตามระบุไว้ข้างต้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายเต็มจำนวนสำหรับการอบรมในครั้งต่อไป
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  โปรโมชั่นอื่นๆ

  อบรมนอกสถานที่ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเพื่อรับโปรโมชั่นพิเศษ ติดต่อได้ที่โทร 02-7171120-1

  ช่องทางการชำระเงิน

  ธนาคารกสิกรไทย สาขาพระรามเก้า เลขที่บัญชี 713-2-34523-0 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์