ใบสมัครเข้าอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 สู่การบูรณาการงานวิจัยในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษา" เขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์
ดำเนินการโดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
วัน/เวลาที่สมัคร *
สถานะ *
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ *
Your answer
นามสกุล *
Your answer
ที่อยู่ของสถานศึกษา/ที่ทำงาน *
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ *
Your answer
E-mail
Your answer
Line ID
Your answer
ทักษะทางคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต *
ทักษะความรู้ในการวิจัย *
ต้องการสมัครเข้าอบรมหลักสูตร "การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในศตวรรณที่ 21 สู่การบูรณาการงานวิจัยในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษา" โดยชำระค่าใช้จ่ายในการสมัคร (ค่าเอกสารการอบรม สื่อบันทึกข้อมูล) กรณีเป็น *
ต้องการให้ออกใบเสร็จรับเงินค่าอบรมหรือไม่ *
หากตอบ "ใช่" ต้องการให้ออกใบเสร็จรับเงินค่าอบรม ถึงหน่วยงานใด
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Phetchaburi Rajabhat University. Report Abuse - Terms of Service