แบบขอใช้บริการ E-mail Address มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

แบบฟอร์มแจ้งขอใช้บริการ E-mail Address นี้ใช้สำหรับนักศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่เข้าใหม่หรือยังไม่มี E-mail Address ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี XXXX.XXX@mail.pbru.ac.th ที่มีมีความประสงค์มี E-mail Address ของมหาวิทยาลัย ตัวอย่าง : pairach.boo@mail.pbru.ac.th หากนักศึกษามีปัญหาการเข้าใช้งาน ติดต่อได้ที่ Tel. 032-708601, หรือ 032-405592 ต่อ 1702 E-mail: e.service@mail.pbru.ac.th หรือ ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

เมื่อสมัครขอใช้เรียบร้อยแล้ว
ท่านจะสามารถใช้งานได้ในวันทำการถัดไป เช่น สมัครวันจันทร์ จะสามารถใช้งานได้ในวันอังคาร หรือ สมัครวันศุกร์ จะสามารถใช้งานได้ในวันจันทร์ของอาทิตย์ถัดไป

ชื่ออีเมลจะเป็นชื่อภาษาอังกฤษของนักศึกษา ตามด้วยจุดและนามสกุลสามตัวแรก ถ้ามีคนซ้ำก็จะเป็นสี่ตัวแรกของนามสกุล หรือห้าตัวถ้ายังซ้ำอีก ตามด้วย @mail.pbru.ac.th
รหัสผ่านเบื้องต้นจะเป็นรหัสนักศึกษา แนะนำให้เปลี่ยนรหัสผ่านทันทีที่เข้าใช้งานครั้งแรก

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  กรุณากรอกหมายเลขโทรศัพท์
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question