Пријавување за панел истражувања на М-проспект

Добре дојдовте. Повремено правиме истражувања на испитаници кои сами се пријавиле. За такви истражувања составуваме листа на испитаници од целокупниот број пријавени луѓе во нашата евиденција. Ваквите истражувања најчесто се повторуваат низ текот на времето а наша цел е да ги спроведуваме во повеќе наврати на истите испитаници.

Податоците кои ќе ни ги доставите преку овој образец М-проспект ќе ги третира како доверливи и нема да ги споделува со трети страни. Овие податоци ќе се користат исклучиво за потреби на М-проспект а со цел избор на испитаници за панел истражувања.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  сам/а
  со брачен другар или партнер
  со родители (мои или на партнер/сопружник)
  со цимер
  друга форма на заедничко живеење
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Кафе
  Млеко
  Пиво
  Вино
  Други алкохолни пијалоци
  Газиран сок
  Чоколадо
  Цигари
  Please enter one response per row
  This is a required question