Danh Bạ Cố Vấn Cho Các Tổ Chức Phi Lợi Nhuận Việt Nam

Vào cuối tháng 12, LIN sẽ xuất bản một danh bạ các cá nhân và tổ chức sẵn sàng và có khả năng hỗ trợ các tổ chức phi lợi nhuận Việt Nam trong việc phát triển tổ chức, các chuyên gia tư vấn có thể làm tình nguyện hoặc được trả phí.

Nếu Anh/Chị quan tâm đến hoạt động tư vấn cho các tổ chức phi lợi nhuận và muốn được bao gồm trong danh bạ này, Anh/Chị vui lòng cung cấp những thông tin sau:

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question