CPI - Đăng ký tham gia/Mentor Application Form
Cám ơn bạn đã đăng ký tham gia tình nguyện chương trình Sáng kiến vì Cộng đồng 2014. Xin giúp chúng tôi trả lời một số câu hỏi sau đây để có cơ sở kết nối bạn với tổ chức phù hợp.

Xin vui lòng điền vào phiếu và gửi bản tóm tắt kinh nghiệm làm việc của bạn đến Volunteer@LINvn.org trước ngày 20-5-2014.

Thank you for applying to be a mentor in LIN Community Partnership Initiative 2014. Please help us to answer a few questions, which will be helpful for us to introduce you to nonprofits meeting your expectations.

Thank you for filling in this form and sending your resume to Volunteer@LINvn.org before 20 May, 2014.
Phần I. Thông tin chung
Part I. General Information
Họ và tên: *
Name of contact:
Your answer
Công ty/Đơn vị: *
Company/Organization:
Your answer
Chức vụ:
Job Title:
Your answer
Email: *
Email:
Your answer
Điện thoại: *
Phone:
Your answer
Địa chỉ:
Address:
Your answer
1. Xin vui lòng chọn lĩnh vực chuyên môn của bạn: (có thể chọn nhiều câu trả lời) *
1. Please specify your field(s) of expertise: (Please check all that apply)
Required
2. Bạn đã làm việc trong lĩnh vực này được bao lâu? *
2. How long have you been working in this industry?
Your answer
3. Bạn sẽ tham gia CPI 2014 như thế nào?
3. How will you participate in LIN CPI 2014?
Phần II. Ưu tiên
Part II. Preferences
(Note: Although LIN will try our best to identify a suitable match, we do not guarantee that all these preferences are met.)
4. Nhóm của bạn có sẵn sàng hỗ trợ cho một tổ chức là hội nhóm tình nguyện không? (không phải là tổ chức có đăng ký)
4. Would your team be willing to mentor an organization that is a volunteer group (as opposed to a licensed nonprofit)?
5. Nhóm của bạn có sẵn sàng hỗ trợ cho một tổ chức không có hoặc có ít kinh nghiệm trong lĩnh vực của bạn không?
5. Would your team be willing to mentor an organization that has limited to no previous experience in your field of expertise?
6. Nhóm của bạn có ưu tiên về vấn đề xã hội mà tổ chức đang giải quyết không? (Có thể chọn nhiều câu trả lời) *
6. Does your team have any preference in regards to the causes of the nonprofit with which your team will mentor? (Please check all preferred causes)
Required
7. Chương trình này đòi hỏi một sự cam kết nhất định. Bạn có sẵn sàng và có thể chấp nhận những yêu cầu sau đây của chương trình không? *
7. This mentoring program requires a significant amount of commitment. Are you willing and able to accept the following program requirements?
Required
8. Bạn có câu hỏi, nhận xét hoặc góp ý gì cho chương trình CPI của LIN không?
8. Do you have any questions, remarks or suggestions about CPI for LIN?
Your answer
Với việc nộp đơn này, tôi cam kết đã đọc bản mô tả công việc và hiểu những cam kết khi tham gia chương trình này.
By submitting this form, I acknowledge that I have read the mentor job description and understand the commitments pertaining to this program.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy