PRIJAVNICA NA STROKOVNA POSVETA

»Vloga medicinskih sester in tehnikov ter diplomiranih zdravstvenic_kov pri oskrbi oseb, ki živijo s hivom, in skupin MSM na vseh ravneh zdravstvenega sistema«
sreda, 11. november 2015, od 9.00 do 12.30, Ljubljana (natančno lokacijo sporočimo naknadno)

in

»Analiza učinkovitosti institucionalnih in nevladnih sistemov psiho-socialne podpore osebam, ki živijo s hivom, in skupin MSM v Ljubljani«
sreda, 11. november 2015, od 12.30 do 16.00, Ljubljana (natančno lokacijo sporočimo naknadno)

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  *Dopoldanski posvet poteka v okviru projekta ODZIV NA HIV je podprt s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma. Nosilec projekta je Društvo informacijski center Legebitra, partnerji v projektu pa so: Društvo ŠKUC – sekcija Magnus, Društvo DIH – Enakopravni pod mavrico, Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana in Helseutvalget for bedre homohelse. Več o projektu na: www.odzivnahiv.si. **Popoldanski posvet poteka ob podpori Mestne občine Ljubljana. Delovanje ter programe in projekte Društva informacijski center Legebitra sofinancirata: Študentska organizacija univerze v Ljubljani in Fundacija financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji - FIHO

  Captionless Image