โครงการ Google for Education

โครงการ "Google for Education" เป็นโครงการภายใต้การสนับสนุนจาก Google

เนื่องด้วยในส่วนของการช่วยเหลือการจดทะเบียนและตั้งค่า Google Apps for Educaiton จะสิ้นสุดลงในเดือนเมษายน 2559 ทางโครงการจึงขอให้ทางสถาบันการศึกษาที่สนใจ กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559 โดยหลังจากช่วงเวลาดังกล่าว การบริการให้ความช่วยเหลือในการติดตั้ง Google Apps จะมีการเรียกเก็บค่าบริการโดยสถาบันการศึกษาสามารถติดต่อเพื่อขอรับการบริการได้ที่ DotArai ได้โดยตรงตามที่ติดต่อด้านล่าง

อย่างไรก็ตาม สถาบันการศึกษาที่ยังไม่มี Google Apps for Education สามารถขอรับการใช้งานแอพพลิเคชั่นได้ 'ฟรี' ด้วยตนเองที่ https://www.google.com/edu/products/productivity-tools/

เราจะติดต่อกลับผู้ประสานงานโครงการ เพื่อแจ้งผลการขอรับการสนับสนุน และ นัดหมายรายละเอียดเพื่อดำเนินงานต่อไป
โดยท่านสามารถติดต่อมายังโครงการได้ที่ 02- 105-4134 กด 2 หรือ support@dotarai.co.th

สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครใช้งาน Google Apps for Education ด้วยตนเองสามารถสมัครได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้
https://youtu.be/kUNz3PiFeus

หรืออ่านตามสไลด์นี้ : http://goo.gl/60RDXi

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question