รายชื่อผู้เข้าร่วมA-4Days - (2-4 ส.ค.60).xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHITUVWXYZ
1
รายชื่อ การอบรมเชิงปฏิบัติการ A-4 Days Seminar and Camp Key to Success : How to Prepare Your Manuscript for Scientific Journal Submission
2
Witoon
ตำแหน่งทางวิชาการ / คำนำหน้าชื่อ
สถานภาพ
ชื่อนามสกุลE-mail
เบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้
คณะ/สถาบัน/สำนัก
ที่ตั้ง/วิทยาเขต
3
1
รองศาสตราจารย์
อาจารย์
Rungnaphar Pongsawatmanit
fagiruw@ku.ac.th
081-2089505อุตสาหกรรมเกษตรบางเขน
4
2
รองศาสตราจารย์
อาจารย์
เสาวณีย์เลิศวรสิริกุล
saowanee.l@ku.ac.th
080-5493566อุตสาหกรรมเกษตรบางเขน
5
3นาง
อาจารย์
กนิฐพรวังใน
fagikpp@ku.ac.th
091-0094244อุตสาหกรรมเกษตรบางเขน
6
4
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
วรรณสวัสดิ์รัฐพิทักษ์สันติ
wannasawat.r@ku.ac.th
094-4865398อุตสาหกรรมเกษตรบางเขน
7
5
รองศาสตราจารย์
อาจารย์
สุนทรีสุวรรณสิชณน์
fagisrsu@ku.ac.th
081-9898488อุตสาหกรรมเกษตรบางเขน
8
6
รองศาสตราจารย์
อาจารย์
ภาณุวัฒน์สรรพกุล
fagipas@ku.ac.th
02-5625058อุตสาหกรรมเกษตรบางเขน
9
7นาง
นักวิจัย
เขมพัษตรีสุวรรณ
ifrwdo@ku.ac.th
089-2542025
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
บางเขน
10
8
รองศาสตราจารย์
อาจารย์
พนัสธรรมกีรติวงศ์
fscipnt@ku.ac.th
089-6995735วิทยาศาสตร์บางเขน
11
9นางสาว
อาจารย์
AjarapornSriboonlert
fsciapsl@ku.ac.th
083-7077454วิทยาศาสตร์บางเขน
12
10นาง
อาจารย์
ประภัสสรบุญสูงเนิน
fvetpsj@ku.ac.th
02-9428954สัตวแพทยศาสตร์บางเขน
13
11นางสาว
นักวิจัย
ปวีณาเอ็นดู
kanon_zy@hotmail.com
081-1230602สัตวเเพทยศาสตร์บางเขน
14
12นาย
อาจารย์
สุทธิพจน์สุทธนะ
sutthipoj.s@gmail.com
093-2514159
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
กำแพงแสน
15
13นางสาว
อาจารย์
เขวิกาสุขเอี่ยม
Khea2001@hotmail.com
097-2462941
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
กำแพงแสน
16
14นางสาว
อาจารย์
จีรภาหินซุย
ffisjrp@ku.ac.th
089-8921944คณะประมงบางเขน
17
15นาย
อาจารย์
ณธกรทัศนัส
natakorn.th@ku.th
089-7117797
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร
18
16
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
ประพันธ์เกียรติเผ่า
feduppka@ku.ac.th
086-3855444
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
กำแพงแสน
19
17นายนิสิตSurachai khankaew
pptakio@hotmail.com
086-4944550อุตสาหกรรมเกษตรบางเขน
20
18นางสาวนิสิตกนกพรพัฒนศรีวงศ์
k.pathanasriwong@gmail.com
083-6971940อุตสาหกรรมเกษตรบางเขน
21
19นางสาวนิสิตกัณฐิกานันทปรีชา
kanthika_n@hotmail.com
087-3214837อุตสาหกรรมเกษตรบางเขน
22
20นางสาวนิสิตนวพรวรรณวิศาล
ffisnpw@gmail.com
095-3909252อุตสาหกรรมเกษตรบางเขน
23
21นายนิสิตนิรันดรจันทร์ลาด
nirandorn.c@ku.th
081-4942798อุตสาหกรรมเกษตรบางเขน
24
22นางสาวนิสิตจารุวรรณมารุจกล้า
Jaruwan.marudkla@gmail.com
084-9054920อุตสาหกรรมเกษตรบางเขน
25
23นางสาวนิสิตเสาวภาคย์วัฒนพาหุ
maprangsao@hotmail.com
083-0656915อุตสาหกรรมเกษตรบางเขน
26
24นางสาวนิสิตบำรุงรัตน์รองทอง
eo_zodiacc@hotmail.com
086-7807757อุตสาหกรรมเกษตรบางเขน
27
25นายนิสิตภูฤทธิ์เงินชัย
na_chai@hotmail.com
080-8468889อุตสาหกรรมเกษตรบางเขน
28
26นางสาว
นักวิจัย
พันทิพาลิ้มสงวน
tew_pan_lim@hotmail.com
087-1666210
ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
กำแพงแสน
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
26ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าCamp
 
 
Main menu