แบบสอบถาม เรื่อง ประโยชน์และความพึงพอใจในบริการ "ข้อกำหนดเพื่อการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการที่เกี่ยวข้องกับนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"
ประเภทผู้ใช้บริการ *
ภาควิชา / ฝ่าย / ศูนย์ *
Your answer
คณะ / สำนัก / สถาบัน *
Your answer
ท่านเห็นว่าบริการ "ข้อกำหนดเพื่อการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการที่เกี่ยวข้องกับนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" มีประโยชน์ต่อท่านมาก-น้อยเพียงใด *
ท่านมีความพึงพอใจต่อบริการ "ข้อกำหนดเพื่อการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการที่เกี่ยวข้องกับนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" มาก-น้อยเพียงใด *
ข้อเสนอแนะเพิมเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms