แบบประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
ส่วนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน
เพศ *
ประเภทผู้ตอบแบบสอบถาม *
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์
1. เว็บไซต์มีความทันสมัย สะดุดตา *
2. ความเร็วในการเข้าถึง/Download *
3. ความสะดวก/ง่ายต่อการค้นหา/เข้าถึงข้อมูล *
4. ข้อมูลที่เผยแพร่มีความเหมาะสม/ตรงตามความต้องการ *
5. ข้อมูลมีความถูกต้องครบถ้วนทันสมัย *
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. Report Abuse - Terms of Service